Sklenjen nov aneks h KP za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

Z novim aneksom je bil dogovorjen dvig najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih za 3,5 % z veljavnostjo od 1.1.2018…

FOTO: Podpis Aneksa h KP za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, 16.1.2018 

 

Z veseljem sporočamo, da sta 16. 1. 2018 KSS PERGAM in Sindikat papirne dejavnosti, ki deluje v okviru KSS PERGAM z Gospodarsko zbornico – Združenjem papirne in papirno predelovalne industrije ter Združenjem delodajalcev Slovenije – Sekcijo za les in papir sklenila nov aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, s katerim je bil dogovorjen dvig najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih za 3,5 % z veljavnostjo od 1. 1. 2018.

Ob tem je bilo med socialnimi partnerji dogovorjeno, da bomo v mesecu maju 2018 nadaljevali pogajanja o tarifnem delu kolektivne pogodbe in o možnih spremembah normativnega dela kolektivne pogodbe dejavnosti, v zvezi s katerimi smo na sindikalni strani že podali določene predloge, med katerimi velja izpostaviti predvsem ureditev prazničnega dela, ki je v dejavnosti zaradi kontinuiranega procesa dela stalno prisotno.

Pričakujemo, da bosta obe strani nadaljevali s plodnim socialnim dialogom tako na ravni dejavnosti, ki ima prihodnost in je izjemnega pomena za slovensko gospodarstvo, kot tudi na ravni podjetij, ter s tem omogočili dobre pogoje za delo zaposlenih v tej dejavnosti.