PETICIJA proti dodatnim obremenitvam energetsko intenzivnih podjetij

03.12.2014 – Predsedniki sindikatov podjetij papirne in papirno-predelovalne dejavnosti, ki so energetsko intenzivna in imajo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, so podpisali PETICIJO proti dodatnim obremenitvam podjetij z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov in drugih energetsko intenzivnih podjetij. Predsedniki sindikatov podjetij papirne in papirno-predelovalne dejavnosti, ki so energetsko intenzivna in imajo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, so podpisali PETICIJO proti dodatnim obremenitvam podjetij z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov in drugih energetsko intenzivnih podjetij.

Predsedniki sindikatov, ki predstavljajo zaposlene v slovenskih podjetjih papirne in papirno-predelovalne dejavnosti, ki so energetsko intenzivna in imajo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, skupaj s predsednico Sindikata papirne dejavnosti Slovenije in predsednikom Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM, odločno nasprotujejo predvidenim večmilijonskim dodatnim obremenitvam, ki jih načrtuje Vlada RS, iz naslova plačila CO2 dajatve, prispevka URE ter prispevka OVE.

Objavljamo podpisano PETICIJO proti dodatnim obremenitvam podjetij z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov in drugih energetsko intenzivnih podjetij, v kateri so navedena dejstva, ki potrjujejo nespametnost omenjenih dodatnih obremenitev, ter razloge za umik vladnih predlogov iz nadaljnjih postopkov obravnave.