Kako postati naš član

Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Član KSS PERGAM lahko postane vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, ali delavec, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi.

KSS PERGAM tako omogoča članstvo tudi delavcem, ki dela ne opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, temveč na drugih pravnih podlagah (npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, pogodba o opravljanju storitev kot samozaposlena oseba, študentska napotnica ipd.).

Nezaposleni delavci in upokojenci, ki so bili člani KSS PERGAM, so lahko še naprej člani KSS PERGAM tudi, če niso več v delovnem razmerju.

Član KSS PERGAM lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat.

Delavec se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave KSS PERGAM v sindikatu podjetja, zavoda, dejavnosti, poklica ali v KSS PERGAM.

Delavec, ki postane član KSS PERGAM, ima pravico do članske izkaznice KSS PERGAM.

Pristopno izjavo natisnete in jo izpolnjeno in podpisano pošljete na naslov

KSS PERGAM, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.

 


PRISTOPNA IZJAVA_KSS PERGAM_2022