Kolektivne pogodbe

Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (SKPgd) – ne velja več
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPngd)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet za leto 2014
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
Kolektivna pogodba za lesarstvo
Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva
Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije
Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

Kolektivna pogodba za dejavnost veterinarstva

Evidenca kolektivnih pogodb