Mednarodne sindikalne organizacije

KSS PERGAM je enakopravna članica Evropske konfederacije sindikatov javnega sektorja EPSU – European Federation of Public Service Unions, ki združuje sindikate iz cele Evrope.  EPSU predstavlja 8 milijonov javnih uslužbencev po vsej Evropi.

https://www.epsu.org/

Januarja 2020 je KSS PERGAM postala tudi članica svetovne zveze sindikatov PSI – Public Services International.  PSI je svetovna zveza sindikatov, ki predstavlja 20 milijonov delovnih žensk in moških, javnih uslužbencev.

https://publicservices.international/

KSS PERGAM je včlanjena v UNI  Global Union, Mednarodno sindikalno mrežo, ki ima svoj sedež v Nyonu v Švici.  Union Network International je mednarodna sindikalna mreža za storitvene in poklicne dejavnosti. Zastopa 20 milijonov članov iz 900 nacionalnih sindikalnih zvez in konfederacij po celem svetu.

KSS PERGAM je članica UNI  Europa, Evropske sindikalne mreže, s sedežem v Bruslju.  UNI – Europa je evropska sindikalna mreža, ki ima včlanjenih 320 sindikalnih organizacij in predstavlja 7 milijonov delavcev iz 50 različnih držav.  Združuje nacionalne sindikalne konfederacije za storitvene in poklicne dejavnosti, kot so: trgovina; poštne storitve in logistika; informacijska in komunikacijska tehnologija; finančne storitve; dejavnost agencij za začasno delo; socialno zavarovanje; storitve upravljanja z nepremičninami; čiščenje in varovanje; grafična dejavnost; mediji, razvedrilo in umetnost; dejavnost turizma; frizerstvo in kozmetična nega; igre na srečo; športne dejavnosti.
http://www.uniglobalunion.org/regions/uni-europa/news

 

KSS PERGAM je članica UNI–Europa Graphical & Packaging,evropske sindikalne mreže za grafično dejavnost.  UNI–Europa Graphical & Packaging je zelo aktivna na področjih, ki zadevajo kolektivna pogajanja; multinacionalna podjetja in evropske svete delavcev; poklicno usposabljanje; socialni dialog; ter varnost in zdravje pri delu – kar so tudi prioritetne naloge v njenem programu dela. Za omenjena področja UNI-EG redno organizira izobraževalne seminarje za svoje članice in konference, na katerih članice sprejemajo različne smernice in izmenjujejo koristne informacije.
http://www.uniglobalunion.org/sectors/graphical-packaging/news

 

IndustriAll European Trade Union, v katero je prav tako včlanjena KSS PERGAM,  je evropska zveza sindikatov in predstavlja 7.1 milliona delavcev iz 191 nacionalnih sindikalnih organizacij iz proizvodnih dejavnosti rudarstva in energetike. Sindikalno organiziran je tako za modre, kakor za bele ovratnike.
http://www.industriall-europe.eu/index.asp