Socialni dialog

Sistem kolektivnih pogajanj in priložnost za mreženje ter kooperativno usklajevanje medsebojnih interesov

Naziv projekta: Socialni dialog – sistem kolektivnih pogajanj in priložnost za mreženje ter kooperativno usklajevanje medsebojnih interesov

Kratek opis projekta: Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru “Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013”, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”, prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”, in sicer krepitvi usposobljenosti socialnih partnerjev.

Naziv upravičenca: Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (KSS PERGAM)

Višina skupnih stroškov projekta: 296.894,22 EUR

Višina javnih virov financiranja: 267.876,22 EUR

Datum začetka projekta: 01. 09. 2009

Datum konca projekta: 16. 05. 2011

Kontaktna oseba: Nina Mežan, vodja projekta

http://www.svlr.gov.si/

http://www.euskladi.si/

http://www.mju.gov.si/si/strukturni_skladi/

Namen projekta

 • Povečanje pregleda obstoječega plačnega sistema v RS in prenosa dobrih praks kolektivnih pogajanj iz držav članic EU
 • Ustrezno razumevanje pomena socialnega dialoga v podjetjih in na panožni ravni
 • Povečanje struktur in sistemov v podporo socialnemu dialogu na regionalni ravni
 • Povečanje informiranosti širše javnosti o pomenu socialnega dialoga in o vlogi socialnih partnerjev
 • Povečanje socialnega dialoga v nevladnem sektorju in povezovanje s krovnimi nevladnimi organizacijami, ki predstavljajo tudi ranljive skupine

Strateški cilji projekta

 • Povečanje družbenim razmeram v R Sloveniji primernih novih idej za vzpostavitev novih sistemov kolektivnih pogajanj
 • Povečanje učinkovitega in kakovostnega sodelovanja in povezovanja socialnih partnerjev na nivoju podjetja in panoge
 • Vzpostavitev socialnega dialoga na regionalni ravni
 • Povečanje osveščenosti o pomenu socialnega dialoga in vlogi socialnih partnerjev v širši javnosti
 • Povečanje informiranosti krovnih organizacij civilne družbe, ki predstavljajo tudi ranljive skupine, o vsebini socialnega dialoga in njegova vzpostavitev v nevladnem sektorju

Ciljne skupine

 • Zaposleni v KSS PERGAM
 • Sindikati v KSS PERGAM
 • Ranljive skupine (mladi, delovni invalidi, delavci migranti)
 • Delodajalske organizacije
 • Predstavniki organov države
 • Strokovna in poklicna združenja
 • Strokovna in širša javnost

Aktivnosti projekta

 • Analiza obstoječega plačnega sistema v RS
 • Dvodnevna mednarodna konferenca UNI – EUROPA
 • 2 x dvodnevni seminar za sindikalne zaupnike KSS PERGAM
 • 1 x enodnevni seminar na nivoju podjetja za zasebni sektor
 • 1 x enodnevni seminar na nivoju panoge zasebnega sektorja
 • 1 x enodnevni seminar na nivoju panoge javnega sektorja
 • Temeljno usposabljanje 20 sindikalnih predstavnikov za mentorje študijskih krožkov
 • Izvedba študijskega krožka na podjetniški ravni v zasebnem sektorju
 • Izvedba študijskega krožka na panožni ravni v zasebnem sektorju
 • Izvedba študijskega krožka na panožni ravni v javnem sektorju
 • Izvedba študijskega krožka na regionalni ravni
 • Izvedba študijskega krožka v nevladnem sektorju
 • Izvedba študijskega krožka z vključevanjem ranljivih skupin
 • Prenovitev spletne strani KSS PERGAM
 • Promocijska kampanja
 • Redno poročanje o socialnem dialogu
 • Javna razprava

Predvideni rezultati projekta

 • Analiza obstoječega plačnega sistema v RS
 • Mreženje, povezava, izmenjava izkušenj in dobrih praks plačnih sistemov in sistemov kolektivnih pogajanj med 85 udeleženci mednarodne konference
 • CD-Zbornik s povzetki predstavitev in tem mednarodne konference
 • 280 usposobljenih sindikalnih predstavnikov z dvodnevnih seminarjev
 • CD-vzorci pravnih aktov
 • 90 usposobljenih sindikalnih predstavnikov z enodnevnih seminarjev
 • CD-vzorci pravnih aktov
 • 20 usposobljenih mentorjev za izvajanje študijskih krožkov
 • Izveden študijski krožek s končnim produktom prenosljivim na podjetniško raven zasebnega sektorja (letak, brošura, priporočila, itd.)
 • Izveden študijski krožek s končnim produktom prenosljivim na panožno raven zasebnega sektorja (letak, brošura, priporočila, itd.)
 • Izveden študijski krožek s končnim produktom prenosljivim na panožno raven javnega sektorja (letak, brošura, priporočila, itd.)
 • Izveden študijski krožek s končnim produktom – priporočila za razvoj struktur socialnega dialoga v drugih regijah
 • Izveden študijski krožek s končnim produktom – vzorčna kolektivna pogodba za nevladni sektor
 • Izveden študijski krožek s končnim produktom – priporočila oz. predlogi za vključevanje ranljivih skupin v socialni dialog
 • E-novičke preko krovnih organizacij nevladnega sektorja, ki predstavljajo ranljive skupine
 • Prenovljena spletna stran KSS PERGAM
 • Redna tedenska rubrika v tiskanem in elektronskem dnevnem mediju nacionalnega dosega
 • Okrogla miza o socialnem dialogu

V projektnem obdobju so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti in bili doseženi vsi predvideni rezultati projekta.

Redna tedenska rubrika “V socialnem dialogu” v časniku DNEVNIK; objavljeni članki:

“Brez socialnega dialoga Slovenija ne bo prišla iz krize ”
Aktualno – sobota, 13.02.2010 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042337231

Izobraževalni sistem se ne odziva na potrebe trga dela
Aktualno – sobota, 27.02.2010 Tekst: jpš
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042340856

Zdravstvena zakonodaja še pred javno obravnavo dviguje pritisk
Aktualno – sobota, 13.03.2010 Tekst: jpš
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042344429

Zakon o malem delu naj bi odpravil ovire pri zaposlovanju
Aktualno – sobota, 27.03.2010 Tekst: jpš
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042347982

Poldrugo leto novega plačnega sistema v dejavnosti obvezne socialne varnosti
Aktualno – sobota, 10.04.2010 Tekst: np
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042351168

Pro Qou Bono – Za čigavo dobro? Kako usposobljeno medicinsko sestro želimo, koliko naj jo plačamo?
Aktualno – sobota, 24.04.2010
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042354732

Položaj medicinskih sester naj uredi zakonodaja
Aktualno – sobota, 08.05.2010 Tekst: Vesna Rugelj
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042357805

S pokojninsko reformo se nikomur ne mudi
Aktualno – sobota, 22.05.2010 Tekst: Sabina Lokar
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042361306

Lastniki grafično industrijo privedli na rob propada
Aktualno – sobota, 05.06.2010 14:45 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042366337

“Brez odgovora na to, kaj hočemo, ne vemo, kam gremo ”
Aktualno – sobota, 19.06.2010 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042368095

Dali so novo priložnost socialnemu dialogu
Aktualno – sobota, 03.07.2010 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042371140

Starejši zaposleni – izziv ali ovira za podjetja
Aktualno – sobota, 17.07.2010 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042374311

Ponoven poseg v plače javnih uslužbencev
Aktualno – sobota, 31.07.2010 Tekst: jpš
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042377466

Iz sistema socialnih transferjev bo izpadlo več deset tisoč ljudi
Aktualno – sobota, 14.08.2010 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042380431

Namesto povračila stroškov boni, problematično tudi neplačevanje regresa
Aktualno – sobota, 28.08.2010 Tekst: Jakob Počivavšek
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042385155

“Sem res preveč plačan ali nepotreben javni uslužbenec? ”
Aktualno – sobota, 11.09.2010 Tekst: Jana Petkovšek Štakul
http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042386791