Delavci CPL prejeli plačilo

Delavci CPL so prejeli plačilo iz Jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada…

 

 

 

Delavci CPL prejeli plačilo iz Jamstvenega sklada

 

 

 

Ljubljansko sodišče je 3. 6. 2013, po razveljavitvi prvega sklepa o začetku stečaja, ponovno sprejelo sklep o začetku stečaja Cestnega podjetja Ljubljana. Po dolgotrajnih prizadevanjih vodstva in strokovnih služb KSS PERGAM so delavci tega podjetja, ki že od meseca oktobra niso prejeli plač, v ponedeljek končno prejeli sredstva iz Jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada. V KSS PERGAM smo prepričani, da je namen pravic na jamstvenem skladu, ki jih imajo delavci, katerih delovno razmerje je prenehalo zaradi stečaja, prav v tem, da delavci, ki že določeno obdobje pred stečajem niso prejeli plač in drugih prejemkov, po začetku stečaja čim prej pridejo do sredstev, ki jim omogočajo prebroditi to najtežje obdobje. To je temeljni namen pravic iz tega naslova in veseli nas, da je do tega zaključka vendarle prišel tudi Jamstveni, preživninski in invalidski sklad ter da so naši člani iz CPL po večmesečnih prizadevanjih prejeli težko pričakovana sredstva.