Podpora iniciativi zdravnikov

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM podpiramo iniciativo zdravnikov, ki bo 25. 6. 2013 organizirala shod za ohranitev javnega zdravstva…

 

 

 

SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM podpiramo iniciativo zdravnikov, ki bo 25. 6. 2013 organizirala shod za ohranitev javnega zdravstva ter njena prizadevanja za javno odpiranje in reševanje vprašanj, zaradi katerih se je slovensko zdravstvo znašlo v nezavidljivi situaciji. Tudi v Sindikatih v zdravstvu Slovenije smo že večkrat, predvsem v času pogajanj sindikatov javnega sektorja z Vlado, opozarjali na številne okoliščine, zaradi katerih se v zdravstvu neracionalno porabljajo javna sredstva, tako na področju javnih naročil, kot tudi na področju zdravstvenega zavarovanja, organizacije dela ter anomalij na področju kadrovanja v zdravstvu.

Prav tako v Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM menimo, da morajo imeti prebivalci Slovenije enakopraven dostop do brezplačnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, kar je moč zagotoviti samo z učinkovitim, dobro organiziranim ter stabilno financiranim sistemom javnega zdravstva, podobno pa velja tudi za številne druge javne službe. Vsa ta področja predstavljajo skupni imenovalec s predlogi in stališči iniciative zdravnikov.

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM poudarjamo, da zdravstvena politika v Sloveniji že vrsto let ne rešuje številnih težav, s katerimi se sooča slovensko zdravstvo. Zato je nujno, da se opozorila in rešitve, ki jih ponuja civilna družba, strokovna združenja in socialni partnerji, vzame skrajno resno in se jih vključi v pripravo nove zakonodaje s področja zdravstva. Nujna je javna razprava in socialni dialog o prihodnosti zdravstva, saj legitimnost rešitev ter kakovostna ureditev in organizacija zdravstva zagotavljata dobro oskrbo pacientov in dobre pogoje za delo zaposlenih v zdravstvu, naših članov, ki to oskrbo zagotavljajo.

Prepričani smo, da si reševanje težav v zdravstvu in nujnost ohranitve javnega zdravstva zasluži tudi javno izraženo podporo in pričakujemo, da bodo opozorila in zahteve iniciative zdravnikov naletele na odprta ušesa pri snovalcih zdravstvene politike.

 

Prim. Matija Cevc, dr. med.; predsednik Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM

 

V Ljubljani, 24. 06. 2013