IZJAVA ZA MEDIJE: napovedana stavka prometnih pilotov v Adrii Airways

Sindikat prometnih pilotov Slovenije na podlagi 9. člena Zakona o stavki obvešča javnost o napovedi stavke prometnih pilotov, zaposlenih v družbi Adria Airways, d.d.

IZJAVA ZA MEDIJE:

Sindikat prometnih pilotov Slovenije na podlagi 9. člena Zakona o stavki obvešča javnost o napovedi stavke prometnih pilotov, zaposlenih v družbi Adria Airways, d.d.. Sindikat prometnih pilotov Slovenije, ki deluje v okviru KSS PERGAM, je 1. 3. 2016 ponovno napovedal stavko v Adrii Airways d. d., ker predsednik uprave Adrie Airways d. d., Mark Anžur do danes ni podpisal Kolektivne pogodbe o plačah in pogojih dela pilotov.

Sklenitev nove kolektivne pogodbe o plačah in pogojih dela pilotov je bila ključna zahteva Sindikata prometnih pilotov Slovenije ob napovedi stavke novembra 2015, glede katere sta se sindikat in družba v sporazumu o reševanju stavkovnih zahtev tudi dogovorila, da bo nova kolektivna pogodba sklenjena najkasneje do 31. 1. 2016 in hkrati v omenjenem sporazumu tudi dogovorila že pretežni del in ključne vsebine nove kolektivne pogodbe.

Po pogajanjih, ki so sledila v mesecu januarju in prvi polovici februarja 2016 med sindikatom in upravo družbe Adrie Airways d.d. je bila vsebina kolektivne pogodbe v celoti usklajena 18. 2. 2016, vendar do današnjega dne delodajalec kolektivne pogodbe ni podpisal. Takšno ravnanje uprave kaže na to, da so bila naporna in dolgotrajna pogajanja zgolj farsa, namenjena zavlačevanju in da uprava kolektivne pogodbe očitno nikoli ni imela resnega namena skleniti. Hkrati to pomeni, da je zavestno kršila in izigrala tudi sporazum o reševanju stavkovnih zahtev, na podlagi katerega je bila prejšnja napoved stavke preklicana.

Upravni odbor Sindikata prometnih pilotov Slovenije je stavko napovedal za 18. 3. 2016 med 5:00 do 24:00, in sicer bo stavka potekala v prostorih operativnega centra v upravno poslovni stavbi Adrie Airways d. d., Zg. Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom in pred upravno poslovno stavbo Adrie Airways d. d. ter na letališču v Tirani, na letališču v Loodzu, na letališču v Prištini, na letališču v Tallinu, v Berlinu- Lufthansa flight training Berlin, GMBH, Schützenstrasse 10, 12526 Berlin, na letališču v Pragi.

Stavka bo potekala skladno z določili Zakona o stavki in določili Zakona o letalstvu, sindikat in stavkajoči pa bodo v skladu s 16. členom Zakona o letalstvu v dogovoru z delodajalcem zagotavljali minimum delovnega procesa. Stavka bo potekala na način, da piloti v času stavke ne bodo opravljali svojega dela po pogodbah o zaposlitvi. Stavko bo vodil štiri članski stavkovni odbor pod vodstvom predsednika Sindikata prometnih pilotov Slovenije Tea Mikla.

Stavkovna zahteva sindikata je takojšnji podpis Kolektivne pogodbe o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii Airways d.d., ki je bila v skladu s stavkovnim sporazumom, sklenjenim dne 27. 11. 2015, dne 18. 2. 2016 v celoti usklajena med upravo Adrio Airways d.d. in Sindikatom prometnih pilotov Slovenije in je torej med obema strankama glede njene vsebine bilo že doseženo soglasje.

V Sindikatu prometnih pilotov smo prepričani, da je transparentna in poštena cena dela in med partnerji dogovorjeni pogoji dela pogoj za uspešno poslovanje vsake družbe, še posebej take, kakršna je Adria Airways d.d.. Vodstvo, ki se tega ne zaveda, ali pa se noče zavedati, s kršitvijo stavkovnega sporazuma zavestno postavlja na kocko socialni mir v družbi in nosi vso odgovornost za posledice te kršitve. Sindikat se zaveda, da je stavka skrajna oblika sindikalnega boja, hkrati pa trenutno edini možni odziv sindikata na odnos uprave družbe Adria Airways d.d. in lastnikov le-te, ki pilotom, zaposlenim v družbi jasno sporočajo, da dogovorov in danih zavez ne jemljejo resno.

Teo Mikl, predsednik Sindikata prometnih pilotov Slovenije

Datum: 3. 3. 2016