Izjava za javnost predsednika Sindikata SINCE07

Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07 je na današnji novinarski konferenci ostro zavrnil odgovornost zaposlenih za nastale težave pri novem sistemu uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

 

 

 

 Perica Radonjič, predsednik Sindikata Centrov za socialno delo SINCE07

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Kljub dejstvu, da je Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07, ki deluje v okviru KSS PERGAM, že od meseca oktobra 2011 opozarjal na dejstvo, da do 1. 1. 2012 ne bo mogoče zagotoviti vseh pogojev za nemoten prehod na nov sistem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, je bil prehod na nov sistem na vztrajanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve izveden. Pričakovano so nastopile tudi vse težave, ki so zlasti posledica odsotnosti preizkusa delovanja sistema v praksi.

Zaposleni na Centrih za socialno delo tako iz objektivnih razlogov ne morejo nemoteno in pravočasno obdelati prejetih vlog zaradi ponavljajočih se večkratnih zastojev v delovanju informacijskega sistema. Pri delu zato nastajajo veliki zaostanki, zaradi katerih zaposleni delajo po najboljših močeh tudi izven rednega delovnega časa (popoldanske ure, sobote in nedelje), da bi zagotovili čim hitrejšo obdelavo prejetih vlog.

Glede na navedeno je po našem  mnenju nesprejemljivo, da se odgovornost za zamude pri obdelavi vlog prenašajo na zaposlene na Centrih za socialno delo. Odgovornost za delovanje informacijskega sistema in za zagotovitev ostalih pogojev, povezanih z uvedbo novega sistema, je predvsem na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki se je možnih težav zavedalo, a je kljub temu in kljub številnim opozorilom  vztrajalo na njegovi uveljavitvi. Slednje se kaže tudi v ravnanjih ministrstva, ki je Centrom za socialno delo poslalo številna navodila, kako naj organizirajo delo, da bi s tem zmanjšali težave pri delovanju računalniške podpore, prav tako pa so v interventni zakon vključili akontativno izplačevanje nekaterih prejemkov, saj so očitno pričakovali težave pri pravočasni obdelavi vlog. Dodatno je ministrstvo Centrom za socialno delo zagotovilo dodatna sredstva za potrebe fizičnega varovanja prostorov, kar je posledica pričakovanja povečanih pritiskov strank, nezadovoljnih bodisi z novo ureditvijo pravic bodisi s časovno dinamiko obdelave vlog. Vse to bi bilo nepotrebno, v kolikor bi bil sistem preizkušen in bi bili za njegovo izvedbo zagotovljeni osnovni pogoji.

Sindikat ostro zavrača odgovornost zaposlenih na Centrih za socialno delo za trenutno situacijo, saj so prav oni tisti, na katere se izvajajo pritiski tako s strani strank, kot  s strani nadrejenih in posredno s strani  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, medtem, ko oni iz objektivnih razlogov kljub največji pripravljenosti svojega dela ne morejo kvalitetno opravljati.

Pričakujemo, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podalo objektivno informacijo o stanju sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, od ministra kot prvega odgovornega pa pričakujemo, da prizna svojo napačno odločitev, da se je v izvajanje nove zakonodaje vstopilo prezgodaj, kljub temu, da pogoji za to niso bili zagotovljeni in kljub vsem opozorilom z naše strani (in strani Skupnosti Centrov za socialno delo)  in s tem prevzame VSO odgovornost za nastale težave. Takšno ravnanje je neodgovorno predvsem do upravičencev, pa tudi do zaposlenih na Centrih za socialno delo.

 

Datum: 30. 1. 2012

 

Predsednik Sindikata Centrov za socialno delo SINCE07, KSS Pergam

Perica Radonjič, univ.dipl.psih.