Nov znesek minimalne plače

Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik je posredoval v objavo informacijo o novem znesku minimalne plače.

V skladu z določili Zakona o minimalni plači in v skladu z informacijo o možnostih povečanja minimalne plače, predstavljeno na zadnji seji Ekonomsko socialnega sveta, je določen nov znesek minimalne plače, ki velja od 1. januarja 2011 dalje.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je rast cen življenjskih potrebščin v preteklem letu znašala 1,9 %. Upoštevaje navedeno rast cen je minimalna plača za delo, opravljeno od 1. januarja 2011 dalje določena v višini 748,10 EUR.

Prav tako je na novo določen prehodni znesek minimalne plače, ki velja za enako obdobje, in sicer v višini 698,27 EUR in to v tistih primerih, kjer je bil o postopnem prehodu na določeno višino minimalne plače sklenjen med delodajalcem in sindikatom pisni sporazum.