Pohitimo, da zberemo čim več potrebnih podpisov za referendum

KSS PERGAM se je skupaj z drugimi slovenskimi sindikalnimi centralami vključila v zbiranje podpisov oz. podpore za zakonodajni referendum o ZPIZ-2.

KSS PERGAM se je skupaj z drugimi slovenskimi sindikalnimi centralami vključila v zbiranje podpisov oziroma podpore za zakonodajni referendum o Zakonu pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Za uspešno izvedbo podpore je Predsedstvo PERGAMA sprejelo nekaj nujno potrebnih priporočil:

  1. Rok za zbiranje podpisov je 35 dni in teče od 6. januarja 2011 do vključno 9. februarja 2011.
  2. Podpora za razpis zakonodajnega referenduma o ZPIZ-2 se mora dati osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča (sedeži Upravnih enot in krajevni uradi oz. informacijske pisarne).Podporo je možno dati v poslovnem času navedenih upravnih enot oz. krajevnih uradov.
  3. Podpora se lahko da na predpisanem obrazcu, ki so ga dolžne zagotoviti upravne enote in so na voljo volilcem brezplačno. Kopije obrazcev, ki so jih predsedniki prejeli po elektronski pošti, lahko predsedniki sindikatov kopirajo za člane sindikata, zaposlene in druge volilce.
  4. Na uradnem obrazcu se podpora za zakonodajni referendum daje PROTI NEPRAVIčNI POKOJNINSKI REFORMI, kar je z obrazca razvidno.
  5. Identiteta volilca, ki daje podporo za zakonodajni referendum, se mora izkazati na uradnem mestu z veljavno javno listino ( osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje….).
  6. Potrjen obrazec se volilcu vrne, le ta pa naj originalni obrazec izroči predsedniku sindikata, ki ga bo potem posredoval KSS PERGAM.
  7. Za svojo evidenco podpore referendumu naj sindikati podjetij oz. zavodov naredijo kopije originalov ali pa seznam podpornikov.
  8. Izvršni odbori sindikatov naj pozovejo zaposlene in druge k podpori in naj po možnosti zagotovijo organiziran način podpisovanja na uradih ( z avtobusi in podobno). V primeru večjega števila podpornikov je potrebno le to prej najaviti upravni enoti.
  9. Podporo je možno dati tudi preko enotnega državnega portala e-uprava.

Potrebnost podpore referendumu je objavljena na naši spletni strani.

Izjemno je pomembno, da se v prvih dneh, to je od 6. do 10. januarja 2011 zbere čim več podpisov, saj je najavljeno, da bo Državni zbor predvidoma 10. 1. 2011 odločal o ustavni presoji referenduma o ZPIZ-2 in po vsej verjetnosti tako odločitev tudi sprejel. To pa pomeni, da se s tem dnem prekine zbiranje podpisov za podporo referendumu.

Volilci obenem lahko dajo tudi podporo zakonodajnemu referendumu PROTI ZAKONU O MALEM DELU, saj zbiranje obeh podpor poteka istočasno.

Tukaj si lahko natisnete OBRAZEC za podporo volivca.