Pripombe KSS PERGAM na predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu

FOTO: Portal GOV.SI, www.gov.si/novice/

 

Predsedstvo KONFEDERACIJE SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM je na svoji seji sprejelo stališča do predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu. 

V KSS PERGAM ostro nasprotujemo samemu postopku obravnave in sprejemanja Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ga je Vlada sprejela in posredovala v zakonodajni postopek brez kakršne koli javne razprave ter brez vključevanja socialnih partnerjev v pripravo predloga in brez obravnave in usklajevanja v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.