Tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«

Na portalu Varnost in zdravje pri delu je bila objavljena informacija o Nacionalnem tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«.  K prijavi za tekmovanje so vabljene vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite izboljšave na področju preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

GRADIVA

  • RAZPIS – Nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022”:   NacionalnoTekmovanje
  • KRITERIJI za ocenjevanje kandidatov za priznanje “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022”:   Kriteriji
  • PRIJAVNICA za tekmovanje “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022”:   Prijavnica
  • FLYER – Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta – Natečaj:   GP_awards_flyer_

 

Več informacij na spletni povezavi  http://www.osha.mddsz.gov.si/novice/2021-04-06-Nacionalno-tekmovanje-za-priznanje-Dobra-praksa-na-podrocju-varnosti-in-zdravja-pri-delu-2020-2022