Sklenjeni aneksi h KP gradbenih dejavnosti in h KP za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

V mesecu decembru so bila zaključena pogajanja o dveh kolektivnih pogodbah, ki ju sklepa KSS PERGAM oziroma sindikata, ki delujeta v okviru KSS PERGAM, in sicer v gradbeništvu ter v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti.

Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije je tako skupaj s Sindikatom delavcev gradbenih dejavnosti iz ZSSS sklenil aneks h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, medtem ko je Sindikat papirne dejavnosti Slovenije skupaj s KSS PERGAM sklenil aneks h Kolektivni pogodbi papirne in papirno predelovalne dejavnosti. Oba aneksa sta na delodajalski strani podpisala Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije.

Aneks h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti z novim letom prinaša višje najnižje osnovne plače za 6,3%, minimalni regres za letni dopust v višini 1.200 EUR ter višji regres za prehrano za 8%. Po Aneksu h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno predelovalno dejavnost pa bodo najnižje osnovne plače z novim letom višje za 2,5%, prav tako pa bo regres za prehrano višji za 10.6%.

Podpisniki obeh kolektivnih pogodb smo se tudi dogovorili, da pogajanja o teh in še nekaterih drugih vsebinah nadaljujemo v začetku leta 2022. Ključen cilj KSS PERGAM v dosedanjih in nadaljnjih pogajanjih je izboljševanje pogojev dela zaposlenih ter določanje realne cene dela zaposlenih v teh dejavnostih in dogovor o rasti plač, ki bo vsaj ohranjala njihovo realno vrednost ali pa jo povečevala.

 

Podpis aneksa h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, 21.12.2021