Nova vodstva sindikatov dejavnosti privatnega sektorja PERGAM

V mesecu juniju 2011 so potekale skupščine Pergamovih sindikatov dejavnosti, na katerih so bila izvoljena nova vodstva republiških sindikatov privatnega sektorja.

 

Na Skupščini Sindikata papirne dejavnosti Slovenije, ki je potekala 28. junija 2011 v Sladkem vrhu, je bila za predsednico izvoljena NIVES HROVAT, dosedanja podpredsednica sindikata papirničarjev in predsednica sindikata v Palomi. Sindikat papirničarjev bo vodila ob sodelovanju treh izvoljenih podpredsednikov, to so: STANE RAVNIKAR, predsednik sindikata Količevo Karton, STANE KLANŠEK, predsednik sindikata Radeče Papir in SLAVKO LEVIčAR, predsednik sindikata Aero Papiroti.

Vsem iskrene čestitke za izvolitev na pomembno sindikalno funkcijo, veliko uspehov pri opravljanju zahtevnih nalog, dosedanjemu predsedniku STANETU RAVNIKARJU pa zahvala za dolgoletno vodenje tega sindikata!

 

Skupščina Sindikata grafične dejavnosti Slovenije je 27. junija 2011 na svoji seji v Ljubljani za naslednje mandatno obdobje za vodenje sindikata dejavnosti izvolila dosedanjega podpredsednika BOJANA PEčNAKA, predsednika Pergamovega sindikata v Cetisu, in dva podpredsednika, ŠTEFKO BUNDERLA, predsednico sindikata Gorenjski tisk in MARJANA BRINCA, predsednika sindikata Tiskarne Kočevski tisk.

Grafična dejavnost je v zadnjem obdobju doživela velike spremembe, veliko delovnih mest je bilo uničenih oziroma izgubljenih, zato bo sindikalno delo toliko bolj zahtevno. Novemu sindikalnemu vodstvu čestitamo za zaupane naloge in mu želimo srečno »roko«, dosedanjemu dolgoletnemu predsedniku METODU JERMANU pa želimo mnogo užitkov v zasluženem pokoju.

 

29. junija 2011 so delegati v Ljubljani na redni 4. Skupščini Sindikata založniške, časopisno-informativne in knjigotrške dejavnosti Slovenije izvolili za predsednika sindikata te dejavnosti EMILA SERAFINA, predsednika sindikata v Mladinski knjigi Založbi, za podpredsednici pa SONJO VOVK, predsednico sindikata v DELU d.d. in GORDANO VI??INTIN, predsednico sindikata v Mladinski knjigi trgovini.

Naše iskrene čestitke vsem novo izvoljenim – predsedniku in podpredsednicam z željo po čim manjših pretresih pri opravljanju sindikalnega poslanstva. SPOMENKI GER??ELJ, ki je vrsto let vodila ta sindikat dejavnosti, prisrčna hvala za njen cenjeni prispevek k prosperiteti sindikata dejavnosti in hkrati tudi Pergama.