Pobuda za uskladitev zneskov določenih v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Reprezentativne sindikalne centrale, članice ESS, smo na Vlado RS naslovile pobudo za uskladitev zneskov določenih v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja:  Pobuda za uskladitev zneskov_Uredba_centrale_14032022

 

Spoštovani,

Sindikalne centrale, zveze, konfederacije, članice Ekonomsko socialnega sveta RS smo že večkrat opozorile, da je višino denarnih zneskov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ki so kot takšni navedeni v Uredbi o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba), potrebno nujno spremeniti. Dejstvo namreč je, da se njihova višina ni spremenila/uskladila že vse od avgusta 2008, ko je Uredba stopila v veljavo. To pomeni, da Uredba dandanes ne določa več zneskov, ki bi bili primerni in bi zagotavljali ustrezno, neobdavčeno, povračilo stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Po podatkih Statističnega urada RS je v obdobju od avgusta 2008 do februarja 2022 letna inflacija znašala 19,2 %, rast cen hrane in brezalkoholnih pijač pa je v istem obdobju znašala 29,2 %. Pregled podatkov o cenah 95-oktanskega bencina1 nam pokaže, da je cena za liter 95-oktanskega bencina v avgustu 2008 znašala 1,146 eur, februarja 2022 pa 1,42702 eur. To pomeni, da se je v opazovanem obdobju povišala za 24,5 %. Neobdavčen znesek, določen v Uredbi, v višini 0,18 eur/km, je tako v ceni bencina v letu 2008 predstavljal 15,7 %, v letu 2022 pa le še 12,6 %. Če k temu dodamo še zadnja povečanja cen naftnih derivatov, ki so posledica dogajanj v Ukrajini, je več kot očitno, da je neobdavčen znesek povračila potnih stroškov v razmerju do cen bencina v letu 2008 še nižji.

Glede na vse navedeno in upoštevajoč navedene podatke predlagamo, da se posamezni zneski določeni v Uredbi uskladijo na podlagi letne inflacije (obdobje 2008 – februar 2022) v skupni višini 19,2 %, razen zneskov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov kilometrine, za katere, glede na dvig cen hrane, brezalkoholnih pijač in naftnih derivatov, predlagamo višji znesek uskladitve.

Tako predlagamo, da se neobdavčen znesek prehrane med delom uskladi na podlagi rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač v višini 29,2 %, neobdavčen znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov kilometrine na službenem potovanju pa se uskladi v višini rasti cen bencina najmanj v višini 24,5 %. Glede na predlog povišanja bi usklajen neobdavčen znesek za povračilo stroškov prehrane po novem znašal 7,91 eur, znesek kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela najmanj 0,22 eur/km ter znesek kilometrine za povračilo stroškov na službenem potovanju najmanj 0,46 eur/km.

Prepričani smo, da je sprememba višine denarnih zneskov v Uredbi nujno potrebna. Zato pozivamo pristojno ministrstvo in Vlado RS, da nemudoma pristopi k spremembi višine neobdavčenih denarnih zneskov v predlagani višini ter da se le te sprejmejo v najkrajšem možnem času. Še v času pred volitvami. 

Prav tako, glede na hitro rast cen, zlasti energentov in naftnih derivatov v zadnjem obdobju, predlagamo, da se ustreznost najvišjih neobdavčenih zneskov preveri vsake nadaljnje 3 mesece in se te zneske v primeru znatne rasti cen tudi ustrezno uskladi s to rastjo. 

Lep pozdrav,

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen 
KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak 
Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik Zdenko Lorber 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik Albert Pavlič