Podpora stavkajočim v družbi SAVA TURIZEM – HOTELI BERNARDIN

Objavljamo pismo podpore KSS PERGAM stavkajočim v družbi Sava Turizem – Hoteli Bernardin:

PODPORA STAVKAJOČIM V DRUŽBI SAVA TURIZEM – HOTELI BERNARDIN

Spoštovani,

v KSS PERGAM izražamo polno podporo in solidarnost s stavkajočimi v podjetju Sava turizem d.d.na lokaciji Hoteli Bernardin in njihovimi zahtevami.

Prenosi delavcev k drugemu delodajalcu z namenom nižanja stroškov, ki slabša socialno ekonomski položaj zaposlenih, ob dejstvu, da bodo ti zaposleni pri svojem prvotnem delodajalcu še naprej opravljali delo, ker potrebuje njihove storitve, so nesprejemljivi. Gre za razširjeno slabo prakso, ki delavcem jemlje glas, dostojanstvo in slabša njihov položaj do delodajalca, pri katerem opravljajo delo.

Dejstvo, da takšne prenose spremlja slab socialni dialog ali njegova popolna odsotnost in enostransko urejanje pravic in obveznosti zaposlenih s strani uprave (npr. plač) je simptom, ki kaže na slab odnos do delavk in delavcev v družbi. Še zlasti je to zaskrbljujoče v družbi, ki opravlja storitve in kjer bi posledično moral biti kakovosten odnos do ljudi, tako zaposlenih, kot strank, na prvem mestu.

V KSS PERGAM pričakujemo, da vodstvo družbe Sava Turizem d.d. nemudoma vzpostavi enakopraven socialni dialog s sindikatom v družbi in se dogovori glede razrešitve stavkovnih zahtev:
1. Odprave »outsourcinga«
2. Oprave plačnih nesorazmerij
3. Takojšnje uskladitve vseh osnovnih plač z višino inflacije iz leta 2022 v višini 10,3%
4. Sklenitve aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi
5. Dvigu povračila stroškov prevoza na delo in z dela na 0,21 EUR za kilometer
6. Izplačilu nadomestila plače v višini 100% za čas trajanja stavke.

Pozivamo tudi upravo SDH d.d. in druge deležnike, da v skladu s svojimi pristojnostmi prispevajo k takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga in razrešitvi stavkovnih zahtev, vključevanje zaposlenih v sprejemanje ključnih odločitev in razreševanje nesoglasij v socialnem dialogu pa mora postati standard pri upravljanju tako podjetij, kot zavodov. Prav družbe v državni lasti bi pri vzpostavljanju tega standarda morale predstavljati vzor vsem ostalim v državi.

SKUPAJ, SOLIDARNI, MOČNEJŠI!

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM