KSS PERGAM podpira iniciativo za spremembo ZDR

SPREMENIMO ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH – “ZA DELAVSKE PRAVICE”

Ljubljana, 13.10.2021

Izjava za javnost: 

STALIŠČE KSS PERGAM DO STANJA SOCIALNEGA DIALOGA V RS IN DO INICIATIVE SPS ZA SPREMEMBO ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Predsedstvo Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM (KSS PERGAM) je včeraj med drugim obravnavalo stanje socialnega dialoga v državi, (ne)delovanje Ekonomsko socialnega sveta RS (ESS) in iniciativo Sindikata policistov Slovenije (SPS) za spremembo Zakona o delovnih razmerjih, s katero bi onemogočili zlorabe instituta pisnega opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, in glede tega sprejelo sledeče sklepe.

KSS PERGAM podpira iniciativo SPS. V praksi ugotavljamo, da veljavna ureditev v praksi delodajalcem omogoča izrekanje opozoril, ki niso podvržena nobeni samostojni presoji, pogosto pa opažamo izdajanje opozoril tudi v povsem očitno neutemeljenih primerih, ki so namenjeni izključno poskusom discipliniranja zaposlenih, neredko tudi delavskih predstavnikov.

Hkrati v KSS PERGAM obžalujemo, da vlada z vztrajanjem pri kršitvah Pravil o delovanju Ekonomsko socialnega sveta in s svojo pasivnostjo do poskusov obnovitve socialnega dialoga v okviru ESS ne omogoča njegovega delovanja. To onemogoča tudi obravnavo predmetne spremembe Zakona o delovnih razmerjih v okviru ESS, čeprav bi bilo smiselno in potrebno, da bi bil omenjeni predlog predmet obravnave v okviru socialnega dialoga.

V KSS PERGAM svoje člane glede na navedeno pozivamo, da oddajo svoj overjeni podpis v podporo predlogu spremembe Zakona o delovnih razmerjih, za katero pričakujemo, da bo preprečila nadaljnje zlorabe instituta opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v praksi.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM