Sporočilo za javnost sindikalnih central: Po zaključku pogajanj za PKP7

Objavljamo skupno izjavo reprezentativnih sindikalnih central, članic ESS – Po zaključku pogajanj za PKP7:

Sporočilo za javnost PKP7 – reprezentativne centrale

Ljubljana, 16. 12. 2020

Sporočilo za javnost reprezentativnih sindikalnih central, članic ESS: Po zaključku pogajanj za PKP7

V ponedeljek, 14. 12. 2020 je z delom zaključila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ki je usklajevala besedilo predloga sedmega ‘protikoronskega’ paketa (PKP7). Pogajanja so potekala na podlagi poslovnika, ki ga je za namen usklajevanja interventnih zakonov, povezanih s COVID-19, v petek, dne 11. 12. 2020 sprejel ESS.

Kljub temu, da so pogajanja potekala v konstruktivnem duhu čez vikend in praktično cel ponedeljek, tekom pogajanj pa je prišlo do uskladitve nekaterih predlogov, v reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah ESS opozarjamo, da zaključek pogajanj ne ustreza poslovniku in dogovorjenemu na ESS in pogajalski skupini, saj ob zaključku pogajanj ni jasno, kakšen je predlog besedila zakona, ki ga bo obravnavala Vlada (ne glede na morebitno usklajenost ali neusklajenost posameznega člena).

Socialni partnerji namreč ob zaključku pogajanj nismo prejeli predlaganih rešitev za vse člene, saj do vseh predlogov vladna stran do zaključka pogajanj še niti ni imela izoblikovanega končnega predloga.

Navedeno je še posebej problematično zato, ker so neusklajeni in brez jasnega vladnega predloga ostali nekateri, za sindikalno stran ključni členi. Takšna sta na primer naš predlog, po katerem višina nadomestila plače za čas karantene in višje sile zaradi zaustavitve javnega prevoza in zaprtja mej ne sme biti nižje od minimalne plače in predlog o 100% nadomestilu plače v primeru okužbe s COVID-19, ki se financira iz proračuna, saj sta oba namenjena ne le varovanju socialno ekonomskega položaja zaposlenih, temveč tudi varovanju javnega zdravja in omejevanju širjenja virusa, ker bi se s tem zmanjšalo tveganje, da bi zaposleni, ki jim zaradi bolniške odsotnosti grozi nižje nadomestilo plače, kljub okužbi hodili na delo. Prav tako je ostal odprt predlog o dodatku za pogoje dela v pogojih epidemije za vse zaposlene.

V reprezentativnih sindikalnih centralah glede na navedeno pričakujemo, da bomo socialni partnerji prejeli celovit predlog PKP7, kakršen bo posredovan v obravnavo vladi in da bo vlada še pred sprejemom na vladi in še po tem, do sprejema predloga PKP7 v Državnem zboru, skušala s socialnimi partnerji uskladiti neusklajene predloge. V nasprotnem primeru se distanciramo od izjav vlade, da je bil zakon med socialnimi partnerji usklajen.

Nenazadnje v sindikalni centralah pozdravljamo dejstvo, da predlog za zamrznitev minimalne plače, ki je za sindikalno stran že vseskozi nesprejemljiv, ni bil predmet usklajevanj o predlogu PKP7. Posledično pričakujemo, da vanj ne bo vključen. Kljub temu pa do dokončne odločitve o tem vprašanju, ki bo skupaj s preostalo vsebino PKP7 znana ob njegovem sprejemu, napovednih priprav na sindikalne aktivnosti ne bomo prekinjali.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen
KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak
Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik Zdenko Lorber
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik Albert Pavlič

 

(Vir naslovne slike: arhiv ESS)