IZJAVA ZA JAVNOST – Dogovorjen dvig plač v papirni dejavnosti

Objavljamo IZJAVO ZA JAVNOST glede včerajšnjega podpisa Aneksa h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, s katerim so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih plač v tej dejavnosti.

Podpis aneksa h KP pap.dej. (foto: arhiv KSS Pergam)

OBVESTILO O DOGOVORU O DVIGU NAJNIŽJIH OSNOVNIH PLAČ V PAPIRNI DEJAVNOSTI

KSS PERGAM in Sindikat papirne dejavnosti Slovenije, ki deluje v okviru KSS PERGAM, sta včeraj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije podpisala aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno predelovalno dejavnost, s katerim so se socialni partnerji dogovorili o dvigu najnižjih osnovnih plač v tej dejavnosti. Najnižje osnovne plače v dejavnosti od 1. do V. tarifnega razreda bodo tako od 1.1.2021 višje za 6,5 %, od VI./1 do VIII. tarifnega razreda pa za 5 %.

Socialni partnerji so se ob tem dogovorili, da bodo po sklenitvi aneksa intenzivno nadaljevali s pogajanji za spremembo plačnega modela v papirni in papirno predelovalni dejavnosti, ki sta jih začeli že v letu 2019. Namen spremembe plačnega modela je realnejša določitev cene dela in povečanje privlačnosti dejavnosti za delavce.

Ena od vsebin prihajajočih pogajanj je tudi ureditev dela na domu, o čemer pogajanja potekajo tudi v drugih dejavnostih. V okviru pogajanj o aneksu h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti je bil dogovor o tem vprašanju že dosežen, o čemer bo podana posebna informacija.

V KSS PERGAM izražamo zadovoljstvo na tem, da smo na bipartitni ravni tudi v obdobju oteženih razmer zaradi epidemije uspeli ohraniti socialni dialog in letno dogovarjanje o usklajevanju plač in drugih aktualnih vsebinah, ki zadevajo razmerje med delavci in delodajalci.

 

Nives Hrovat, predsednica Sindikata papirne dejavnosti Slovenije

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM