IZJAVA ZA JAVNOST: Odločitev Ustavnega sodišča glede “prisilnega upokojevanja”

Danes je Ustavno sodišče razglasilo svojo odločitev o razveljavitvi določb Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih, sprejetih sicer v okviru PKP7, znanih tudi kot »prisilno upokojevanje«. Ustavno sodišče je na predlog sindikalnih central izvajanje omenjenih določb kmalu po sprejemu zadržalo, sedaj pa jih je tudi dokončno razveljavilo. Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Objavljamo IZJAVO ZA JAVNOST: IZJAVA ZA JAVNOST – odločba US – prisilno upokojevanje1

 

IZJAVA ZA JAVNOST

V KSS PERGAM pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, ki je danes na predlog sindikalnih central, med katerimi je tudi KSS PERGAM in na predlog Zagovornika enakih možnosti, razveljavilo določbi Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih, ki sta bili sicer sprejeti kot del sedmega protikoronskega zakonskega paketa.

Gre za razveljavitev zakonske ureditve, laično poimenovane »prisilno upokojevanje«, ki naj bi omogočila odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, brez utemeljitve odpovednega razloga, Ustavno sodišče pa je izvajanje teh določb na predlog sindikalnih central kmalu po sprejemu zadržalo, do dokončne odločitve. Končna odločitev Ustavnega sodišča je bila pričakovana, Ustavno sodišče pa je v okviru preizkusa skladnosti izpodbijanih določb pritrdilo ključnim argumentom sindikalnih central, zlasti neskladje z mednarodnimi akti, ki zavezujejo Slovenijo, in sicer Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 158 in Evropsko socialno listino, posledično pa tudi z Ustavo Republike Slovenije.

Ključno sporočilo odločbe Ustavnega sodišča je v tem, da ni dopustna ureditev, ki bi omogočala odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne da bi za to obstajal resen in utemeljen razlog, povezan s sposobnostjo ali obnašanjem delavca ali z operativnimi potrebami konkretnega delodajalca, ki upravičuje odpoved, slednja pa mora biti utemeljena, da bi bilo resnost in utemeljenost odpovednega razloga mogoče tudi (sodno) preveriti. Ustavno sodišče je s to odločitvijo postavilo jasen standard glede dopustnosti zakonskega urejanja razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki utegne imeti daljnosežne učinke tudi pri morebitnih ponovnih predlogih, zlasti s strani delodajalskih organizacij, da se v delovno pravno zakonodajo uvede možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez razloga, čemur smo bili v preteklosti že večkrat priča in čemur smo sindikati vedno doslej ostro nasprotovali.

Gre za pomembno odločitev, katere teža je spričo dejstva, da je bila sprejeta soglasno, še toliko večja.

Nenazadnje želimo poudariti, da smo na argumente, ki jim je pritrdilo tudi Ustavno sodišče, sindikati opozarjali že tekom postopka sprejemanja zakona, medtem ko nam sodelovanje pri pripravi te določbe ni bilo omogočeno, saj sta vlada in ministrstvo pri tej določbi obšli socialne partnerje. Odločitev Ustavnega sodišča je tako še en lep primer, kaj se zgodi z rešitvami, ki niso oblikovane v socialnem dialogu, o katerih ni javne razprave in ki se sprejemajo brez upoštevanja stroke.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

V Ljubljani, 17.12.2021