Podpora predsednici sindikata v Lidlu Tjaši Kozole

KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM poziva vodstvo družbe Lidl Slovenija k takojšnji zaustavitvi postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi predsednici sindikata gospe Tjaši Kozole ter k omogočanju delovanja sindikata v družbi Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

POZIV: Podpora predsednici sindikata Tjaši Kozole – Lidl

 

POZIV K TAKOJŠNJI ZAUSTAVITVI POSTOPKA ODPOVEDI GOSPE TJAŠI KOZOLE

V KSS PERGAM ostro obsojamo vsakršne pritiske na sindikalne zaupnike ali na delavce, ki se želijo sindikalno organizirati in k temu spodbujajo tudi druge. Po Ustavi Republike Slovenije je organiziranje in delovanje sindikatov svobodno. Gre za civilizacijsko pridobitev, ki jo varujejo tudi mednarodni akti, ki jim je Slovenija zavezana, dobra sindikalna organiziranost pa dokazano prispeva k večji družbeni blaginji in socialni koheziji.

V času, ko je Slovenija v primežu interventnih ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa, času, ki terja veliko mero solidarnosti in žrtvovanja, veliko mero tveganja nosijo tudi trgovke in trgovci v maloprodaji, v vsakodnevnem neposrednem stiku s strankami. Brez ali skoraj brez zaščitne opreme. Delavke in delavci v trgovinah in drugod, kjer se delo še vedno odvija, tudi v teh časih potrebujejo sindikat, organizacijo, ki bo njihov glas, v razmerju do delodajalca in v razmerju do pristojnih oblasti. Kadarkoli, v tem času pa še posebej je sramotno, da gospa Tjaša Kozole ali katerikoli drugi delavec, ki se sindikalno udejstvuje, zaradi tega dejstva trpi pritiske ali se obravnava v delovno pravnih postopkih, ki jih delodajalec sproža zoper njega.

Kar nekaj tovrstnim primerom postopkov zoper sindikalne zaupnike smo bili priča tudi v KSS PERGAM in v nobenem se niso potrdili očitki delodajalca sindikalnemu zaupniku. V vseh primerih so izmišljeni razlogi prikrivali dejanski motiv za odpoved ali kakšen drug ukrep, in sicer sindikalno udejstvovanje. Prepričani smo, da je tudi v tem primeru tako.

V KSS PERGAM zato pozivamo vodstvo družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d., da spoštuje slovensko zakonodajo in standarde, ki na področju sindikalne svobode in delavskih pravic veljajo v Republiki Sloveniji, omogočijo svobodno združevanje delavcev v sindikat in nemudoma prenehajo s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi predsednici sindikata, gospe Tjaši Kozole. Prav tako pričakujemo, da vodstvo družbe preneha s pritiski na članice in člane sindikata ter tiste delavce, ki to želijo postati, sindikatu pa omogočijo ustrezne pogoje za delovanje. V kolikor bo vodstvo družbe nadaljevalo postopek odpovedi zoper gospo Tjašo Kozole in ji odpovedalo pogodbo o zaposlitvi, bo KSS PERGAM podprla aktivnosti Sindikata delavcev trgovine Slovenije za njeno zaščito in zaščito ostalih sindikalnih zaupnikov po Sloveniji.

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

 

*(Naslovna slika; vir: www.cedra.si)