5. Generalna skupščina KSS PERGAM

V petek, 25. 9. 2015 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala 5. Generalna skupščina KSS PERGAM, na kateri je bil izvoljen nov predsednik konfederacije in sprejet program dela za naslednje mandatno obdobje…

Na sliki: nekdanja predsednika Pergama DUŠAN REBOLJ (desno) in dr. JANEZ POSEDI (levo) ter novi predsednik Pergama JAKOB POČIVAVŠEK (v sredini) V petek, 25. 9. 2015 je v Kongresnem centru BRDO pri Kranju potekala 5. Generalna skupščina Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM, na kateri je bil izvoljen nov predsednik konfederacije in sprejet program dela za naslednje mandatno obdobje. Za predsednika KSS PERGAM je bil izvoljen dosedanji Generalni sekretar PERGAM-a Jakob Počivavšek.

KSS PERGAM je iz konfederacije, ki bila ustanovljena leta 1991 in je na začetku povezovala sindikate grafične, papirne, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, postala druga največja sindikalna centrala v Sloveniji, ki se ji je tekom let do danes pridružilo še 13 različnih sindikatov dejavnosti in poklicev in tako že 15 let uspešno pod isto streho povezuje tako sindikate zasebnega, kot tudi javnega sektorja in enotno na vseh ravneh zastopa interese delavcev.

Tako v okviru KSS PERGAM delujejo še Sindikat cestnega gospodarstva, Sindikat prometnih pilotov, Železniški sindikat sprevodnikov, Sindikati v zdravstvu, Sindikat centrov za socialno delo SINCE07, Sindikat sevalcev, Sindikat farmacevtov, Sindikat laboratorijske medicine, Sindikat medicinskih sester FLORENCE, Sindikat veterinarjev, Sindikat socialnega zavarovanja, Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat pravnikov v pravosodju in številni sindikati podjetij iz drugih dejavnosti, kot so kemija, gradbeništvo, trgovina, lesarstvo, kovinska industrija itd.

S programom dela je Generalna skupščina KSS PERGAM začrtala tudi prioritete dela za naslednje obdobje. Te bodo usmerjene zlasti v aktivnosti na področju kolektivnega dogovarjanja, katerega cilj je dvig ravni pravic delavcev po večletni stagnaciji v času gospodarske krize in ponovna oživitev splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti. PERGAM namerava še naprej krepiti strokovno delo neposredno s člani in sindikati, kar smo skozi leta vztrajno razvijali. Posebna pozornost bo namenjena tudi organiziranju in pomoči delavcem v prekarnih oblikah dela, izobraževanju sindikalnih zaupnikov za njihovo učinkovito delo na terenu ter v iskanje možnosti za vzpostavitev raziskovalne in analitične platforme kot sredstva za pripravo podlag za socialni dialog, v katerem KSS PERGAM je in bo aktivno sodelovala. Nenazadnje je ena od pomembnih prioritet tudi spodbujanje članstva k aktivnejšemu delovanju, obveščanje članstva in širše javnosti o aktivnostih in delovanju KSS PERGAM ter predvsem o pomembnosti kolektivnega nastopa in sindikalnega organiziranja dalavstva na splošno. V tem smislu je izziv tudi povezovanje z drugimi sorodnimi sindikalnimi centralami.

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

Delegati Generalne skupščine KSS PERGAM 25.9.2015
Delegati Generalne skupščine KSS PERGAM 25.9.2015