Ustanovljen nov SINDIKAT PERGAMOVIH SENIORJEV

Pergamovi seniorji so ustanovili svoj sindikat, povezan v KSS PERGAM.

 

 

Lojze Adamlje, predsednik Sindikata pergamovih seniorjev, je po stažu najstarejši Pergamovec

 

 

Sindikat pergamovih seniorjev pri svojem delovanju  izhaja iz tradicij PERGAMA in Aktiva grafičnih seniorjev, utrjuje njihova sporočila in vrednote ter dolgoletne dragocene izkušnje. Cilj delovanja sindikata je tudi opredeljevanje do aktualnih družbenih vprašanj, ki so pomembna za sindikalno in interesno politiko in tudi druženje ob izmenjavi mnenj, informacij in izkušenj.

Osnova delovanja Sindikata je demokratično sprejemanje odločitev, upoštevanje različnosti članov, različnih interesov in pogledov članov ter medsebojno spoštovanje in solidarnost. člani Sindikata so lahko posamezniki s statusom upokojenca, zaposleni in tisti, ki opravljajo delo na drugi pravni podlagi, ki so starejši od 55 let. Sindikat je odprt za vse zainteresirane potencialne člane. Ima svoj Statut in svoje vodstvo, predsednik Sindikata je Lojze Adamlje, legendarni Pergamovec, ki je vrsto let vodil sindikate v DELU, aktivno deloval v Sindikatu grafikov kot podpredsednik, bil ves čas član Predsedstva KSS PERGAM, ki je kot akademski slikar dosegel vrsto zavidljivih svetovnih slikarskih uspehov in tako tudi Pergamu dodal kulturni pridih.