Pergamov predlog Aneksa h KP za zaposlene v zdravstveni negi

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM so pripravili predlog Aneksa h KP za zaposlene v zdravstveni negi, ki odpravlja bistvene pomanjkljivosti vladnega predloga.

 

 

Reševanje problematike srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester

 

 

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM že od leta 2008 opozarjamo na problematiko medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester. V tem času smo predlagali že vrsto rešitev, vključno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, ureditvijo s pomočjo nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter različnimi možnostmi sprememb kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi.

V luči dogodkov v zadnjih tednih smo v želji v najkrajšem času v čim večji meri urediti problematiko medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomirane medicinske sestre, pripravili predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi kot protipredlog vladnemu predlogu aneksa.

Predlog aneksa odpravlja ključne pomanjkljivosti vladnega predloga, saj jasno opredeljuje deleže, za katere se sklepajo kombinirane pogodbe o zaposlitvi in s tem onemogoča arbitrarno določanje teh deležev s strani delodajalcev in zagotavlja enakopravno obravnavo zaposlenih. Prav tako jasno določa obveznosti delodajalca, povezane z izobraževanjem in ureja upoštevanje že doseženih napredovanj.

Predlog, ki smo ga pripravili, varuje tudi pravice tistih zaposlenih, naših članov, ki že imajo sklenjene kombinirane pogodbe o zaposlitvi in katerih stavka je bistveno prispevala k začetku reševanja problematike plačila medicinskih sester, ki opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester.

Dejstvo je, da tudi predlagani aneks predstavlja kompromisno rešitev, ki sistemsko ne rešuje problematike v celoti, zato je ključnega pomena tudi določba aneksa, ki odkazuje na nujnost celovite ureditve te problematike v zakonu.

 

Oglejte si PERGAMOV PREDLOG Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi