IZJAVA ZA JAVNOST – podpora podnebnemu štrajku

IZJAVA ZA JAVNOST

Predsedstvo Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM je soglasno podprlo PODNEBNI ŠTRAJK ZA PODNEBNO PRAVIČNOST, ki bo potekal 27.9.2019 ob 11:55 v večjih slovenskih mestih, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Brežicah, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, Ormožu in morda še kje.

V KSS PERGAM smo prepričani, da so podnebne spremembe eden ključnih izzivov, s katerim se bomo morali soočiti v prihodnosti, saj imajo njihove posledice velik vpliv tudi na povsem eksistencialne življenjske pogoje, na gospodarstvo, na delovna mesta in tudi na družbo kot celoto. Na podnebne spremembe imata pomemben neposredni vpliv tudi globalni trg in mednarodna trgovina, tudi s selitvijo proizvodnje in delovnih mest v dele sveta z nižjo ceno delo, nižjo ceno energentov in nižjimi okoljskimi standardi ob povečanih emisijah CO2, ki jih prinaša transport.

V KSS PERGAM podpiramo prizadevanja in zahteve  za pravičen prehod s prestrukturiranjem gospodarstva in spremembo navad potrošnikov, s katerimi bi zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali energetsko učinkovitost ob jasno izraženi zahtevi, da morajo biti upoštevane posledice teh sprememb na socialnem področju in sprejeta varovala, ki bodo zaščitila socialno ekonomski položaj tistih, ki bodo prizadeti.

Odgovornost za pravičen prehod je na vseh deležnikih, zlasti pa državi, ki s svojimi politikami, predpisovanjem standardov in okoljskih dajatev, s subvencijami ter z vlaganji v infrastrukturo, zlasti energetsko in prometno, usmerja prestrukturiranje in razvoj. Zagotoviti je potrebno ustrezno delitev bremen med vse deležnike, tako preko davčne distribucije in fiskalnih ukrepov, kot tudi da zagotovijo možnosti za pravočasne prekvalifikacije in dokvalifikacije oziroma ustrezna varovala v sistemu socialne varnosti, ki bodo preprečila socialni nemir zaradi vpliva predpisanih standardov na gospodarstvo in posledično na trg dela in sisteme socialnih zavarovanj. Ukrepi morajo biti načrtovani in pripravljeni tako, da bodo predvidljivi in bodo omogočali ustrezno prilagoditev novim razmeram in pogojem poslovanja.

Neukrepanje bo srednjeročno in dolgoročno prizadelo številna področja in delovna mesta, naše možnosti za odpravo vzrokov podnebnih sprememb pa so vsak dan manjše.

V KSS PERGAM zato podpiramo aktivnosti za podnebno pravičnost in pozivamo naše člane in druge, da se podnebnega štrajka udeležijo.

 

Ljubljana, 19.9.2019