30 let od podpisa prve kolektivne pogodbe grafične dejavnosti

IZJAVA ZA MEDIJE

30. let od podpisa prve kolektivne pogodbe dejavnosti

 

Ljubljana, 29. november 2021 – Socialni partnerji v grafični dejavnosti obeležujejo 30. letnico od prve sklenjene kolektivne pogodbe za grafično dejavnost.

 

Kolektivna pogodba grafične, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti je bila sklenjena 26. 7. 1991 in je bila ena prvih panožnih kolektivnih pogodb v Republiki Sloveniji. V letu 1995 je sledila samostojna Kolektivna pogodba grafične dejavnosti, ta pa je doživela še nekaj sprememb v letu 1998. Leta 2017 je bila podpisana nova, sodobna kolektivna pogodba grafične dejavnosti na podlagi nove delovno pravne zakonodaje, rezultat dobrega sodelovanja med socialnimi partnerji na ravni grafične dejavnosti in dolgoletne tradicije grafične dejavnosti in organiziranosti delavcev v tej panogi.

Spreminjajoči se pogoji dela so v zadnjih štirih letih narekovali tudi nekaj sprememb, ki so bili v vsakoletnih pogajanjih dogovorjeni z aneksi h kolektivni pogodbi. V lanskem letu je bil spričo okoliščin, povezanih z epidemijo virusa COVID-19 dogovorjen režim dela na domu. V ponedeljek, 29. novembra bosta stranki kolektivne pogodbe, GZS in ZDS na strani delodajalcev ter KSS PERGAM in Sindikat grafične dejavnosti na strani delojemalcev, podpisali že četrti aneks h kolektivni pogodbi. Z njim bosta dvignili zneske najnižjih osnovnih plač v dejavnosti ter znesek nadomestila stroškov za prehrano med delom. Prepričani smo, da lahko tudi dobro socialno partnerstvo odločilno pripomore k razvoju grafične dejavnosti in zagotavljanju dobrih delovnih pogojev za zaposlene, zato si obetamo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

 

Barbara Gaber, vodja pogajalske skupine delodajalcev

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine delojemalcev