IZJAVA ZA JAVNOST – ukrepi za blažitev posledic rasti cen

IZJAVA ZA MEDIJE

Datum: 8. 6. 2022

 

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM pozdravljamo namero vlade, da sprejme ukrepe za blažitev posledic naraščajočih cen energentov, hrane, pa tudi drugih dobrin in storitev. Prepričani smo, da je rešitve potrebno iskati skupaj z vsemi deležniki, vključno s socialnimi partnerji, za kar bi bilo potrebno nemudoma obnoviti delovanje Ekonomsko socialnega sveta.

Pritisk naraščajočih cen močno čutijo tudi delavci, ki se ob tem soočajo s tveganjem upada kupne moči, zato vlado pozivamo, da med nabor ukrepov vključi tudi naslednje ukrepe:

  1. Takojšen izračun minimalnih življenjskih stroškov in izredna uskladitev višine minimalne plače;
  2. Spodbujanje kolektivnega dogovarjanja na vseh ravneh in dogovora o višjih plačah, tudi tistih, ki presegajo minimalno plačo, z namenom ohranjanja razlik v zahtevnosti delovnih mest ter dogovora o višjih povračilih stroškov v zvezi z delom;
  3. Takojšnja sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, zlasti v delu, ki določa najvišji neobdavčen znesek višine povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ki so že od leta 2008 nespremenjeni, kljub temu, da je inflacija v tem obdobju znašala kar 23,4%, zaradi česar zneski v uredbi (6,12 EUR dnevno je najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov prehrane in 0,18 EUR na kilometer je najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela) ne odražajo več realnosti na področju stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela;
  4. Sprejem ukrepov za spodbujanje večje samooskrbe Slovenije na področju hrane in energentov, ki bi zmanjšala odvisnost od uvoza in znižala pritisk na cene teh dobrin;
  5. Proučitev možnosti selektivnega znižanja DDV in trošarin za nekatere proizvode ali skupine proizvodov in v skrajnem primeru regulacija cen, zlasti v primeru ugotovitve, da povišanja cen nekaterih proizvodov niso utemeljena ali da gre za kartelno dogovarjanje.

Glede na izzive na področju cen in morebitno zaostrovanje v prihodnje pozivamo vlado, da nemudoma imenuje člane Ekonomsko socialnega sveta in skladno z napovedmi iz koalicijske pogodbe omogoči ponoven začetek socialnega dialoga v okviru tega organa, ki bi moral biti osrednje mesto tudi za razpravo o ukrepih za blaženje posledic draginje.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

 

(Image Foto: Shutterstock)