Tradicionalni dvodnevni Pergamov izobraževalni seminar

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM v skladu s programom dela vsako leto organizira svoj Tradicionalni dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike KSS PERGAM. Gre za seminar, namenjen izobraževanju sindikalnih zaupnikov, katerega se vsako leto udeleži med 100 in 130 zaupnikov iz javnega in zasebnega sektorja, iz vseh dejavnosti, ki jih pokriva KSS PERGAM.  Letošnji izobraževalni seminar je potekal v četrtek, 12. maja in petek, 13. maja 2022 v Kongresnem centru Hotela CONVENT Adria, Ankaran.

Z zadovoljstvom opažamo, da je bila tudi letos številčna udeležba; seminarja se je namreč udeležilo preko 120 sindikalnih zaupnikov, kar kaže na velik interes in resen odnos sindikalistov do izobraževanja in na ta način pridobivanja novega znanja. Na Pergamovih izobraževalnih seminarjih je s svojimi predstavitvami sodelovala že vrsta različnih predstavnikov vlade RS, kakor tudi predstavnikov delodajalskih in delojemalskih organizacij ter fakultetni profesorji, strokovnjaki z različnih področij in gostje nekaterih evropskih inštitucij. Vsako leto se z izbiro vsebin in predavateljev trudimo ohranjati kvaliteten program, s katerim udeležence seznanjamo z novimi aktualnimi vsebinami, zlasti s področja socialnega dialoga, delovno-pravnega področja, področja socialnih zavarovanj, kolektivnega dogovarjanja ter s področja sindikalnega organiziranja in delovanja.

              Udeleženci Pergamovega izobraževalnega seminarja v Ankaranu, maj 2022  (Foto: arhiv KSS Pergam)

Letošnji izobraževalni seminar je kot eno od glavnih aktualnih tem naslovil vprašanje delovanja socialnih zavarovanj in socialnih blagajn v času epidemije COVID-19, zadnje manjše zakonske spremembe na tem področju in odsotnost dolgo pričakovanih celovitih reform, predvsem pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. V prvem delu programa smo zato organizirali OKROGLO MIZO, na kateri so sodelovali direktorji vseh treh javnih zavodov, nosilcev socialnih zavarovanj v Republiki Sloveniji.

Na OKROGLI MIZI, katere rdeča nit je bilo DELOVANJE IN IZZIVI SLOVENSKIH SISTEMOV SOCIALNIH ZAVAROVANJ, so sodelovali:

  • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ),
  • Mitja Bobnar, generalni direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in
  • doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
  • diskusijo pa je vodil Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM (KSS Pergam).
 Na okrogli mizi so sodelovali direktorji vseh treh javnih zavodov, nosilcev socialnih zavarovanj v RS  (Foto: arhiv KSS Pergam)

V popoldanskem delu smo imeli gosta iz tujine, na povabilo se je odzval gospod Florentin Iancu, direktor novega Centra za sindikalno organiziranje za JV Evropo, ki deluje v okviru evropske sindikalne zveze UNI (UNI SEEOC), v katero je včlanjena KSS Pergam. Osrednja tema njegove predstavitve je bilo ORGANIZIRANJE SINDIKALNEGA ČLANSTVA, in sicer je predavatelj predstavil praktične primere dobrih praks organiziranja članstva in vmes tudi kakšnih slabih praks, s poudarkom na pridobivanju mladih v članstvo sindikata.

Program prvega delovnega dne je zaokrožila gospa Doroteja Lešnik Mugnaioni, dolgoletna svetovalka osebam z izkušnjo nasilja na delovnem mestu v Društvu SOS telefon, na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije in v različnih sindikalnih organizacijah, ter predavateljica na področju nasilja v vzgoji in izobraževanju v Šoli za ravnatelje. Predavateljica je v času epidemije novega koronavirusa zelo veliko sodelovala z zaposlenimi v zdravstvu pri reševanju nasilja na delovnem mestu. Na Pergamovem seminarju je govorila o PREPREČEVANJU NASILNE KOMUNIKACIJE NA DELOVNEM MESTU.

Program drugega dne seminarja je bil med drugim namenjen NOVIM OBLIKAM DELA, ki sta jih analizirali dr. Katarina Kresal Šoltes, pomočnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IDPF)  in  mag. Sara Bagari, asistentka na Katedri za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (PF UL).

Za nekoliko bolj sproščen zaključek seminarja pa je poskrbel gospod Marko Korenjak, trener nevro-lingvističnega programiranja in NLP coach ter predsednik Evropskega združenja pacientskih organizacij za bolnike z obolenji jeter (ELPA) in predsednik Slovenskega društva obolelih za hepatitisom. Njegova predstavitev je bila usmerjena v komunikacijske veščine. Predavanje z naslovom SODOBNO MEDOSEBNO KOMUNICIRANJE NA DELOVNEM MESTU se je razvilo iz medosebne komunikacije v stres na delovnem mestu, zaključilo pa se je na zabaven način z “ANTI-STRESNO” VAJO za konec.

Kot je že tradicionalno, smo se skupaj z udeleženci seminarja podružili in poveselili na četrtkovem družabnem srečanju ob skupni večerji, ki je vedno koristno in dobrodošlo ter med drugim namenjeno tudi za spoznavanje in izmenjavo izkušenj s področja sindikalnega dela. Glede na odziv udeležencev smo prepričani, da so bile vsebine zanimive in da na tovrstnem dogodku lahko vselej združimo prijetno s koristnim.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo in tvorno sodelovanje ter vse Pergamove sindikalne zaupnike ob tej priložnosti zopet vabimo na prihajajoče tovrstne dogodke, ki jih bomo organizirali v okviru Konfederacije PERGAM!
Gost iz tujine je bil Florentin Iancu, direktor Centra za sindikalno organiziranje za JV Evropo v okviru evropske sindikalne zveze UNI  (Foto: arhiv KSS Pergam)
Predavateljica na seminarju je bila tudi pomočnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Katarina Kresal Šoltes (Foto: arhiv KSS Pergam)  
Za sproščen zaključek seminarja je z “anti-stresno” vajo poskrbel g. Marko Korenjak (Foto: arhiv KSS Pergam)
Ga. Doroteja Lešnik Mugnaioni nam je predavala o preprečevanju nasilne komunikacije na delovnem mestu (Foto: arhiv KSS Pergam)
Prvi dan izobraževanja sindikalnih zaupnikov, maj 2022, Ankaran (Foto: arhiv KSS Pergam)