Izjava predsednika KSS PERGAM v zvezi s predlogi interventnih ukrepov

Na današnji novinarski konferenci je v imenu ožjega vodstva KSS PERGAM predsednik dr. Janez Posedi podal izjavo v zvezi s predlogi interventnih ukrepov.

 

 

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

 

 

IZJAVA PREDSEDNIKA KSS PERGAM V ZVEZI S PREDLOGI INTERVENTNIH UKREPOV

 

Namen današnjega srečanja je, da vam predstavimo naše poglede v zvezi s trenutkom, v katerem se nahaja naša država. Da naše članice in člani ne bodo v tem predvolilnem in povolilnem času predmet političnih igric, smo se v KSS Pergam odločili, da prevzamemo pobudo in predlagamo socialnim partnerjem, kako v tem času naprej. Naš predlog je, da se v določenem obdobju, naj bo to 6 mesecev, sprejme dogovor, da v tem obdobju ne bo nobenih aktivnosti, ki bi imele negativne posledice za javne finance. Ker pa so razmere take, da terjajo takojšen dogovor, predlagamo nujen sklic Ekonomsko-socialnega sveta, kjer naj se vsi socialni partnerji do tega našega predloga opredelijo in tudi prevzamejo odgovornost znotraj tega. Po naši oceni s tem predlogom omogočamo socialnim partnerjem, novi vladi, Državnemu zboru, vsem, ki v tem dogovoru morajo sodelovati, da se o tako usodnih vprašanjih za državo, kot so javne finance, dogovorimo brez političnih kalkulacij, v miru in zavezani skupnemu cilju. To je naše sporočilo v zvezi s tem, kako naj zgleda proces doseganja konsenza okoli interventnih ukrepov.

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

 

Novinarska konferenca v Ljubljani, dne 14. novembra 2011