Izjava za medije SZS

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM objavljajo vsebino izjave za medije za današnjo tiskovno konferenco, ki bo ob 10. uri v UKC Ljubljana.

 

 

Prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM in vodja stavkovnega odbora

 

 

SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM

 

IZJAVA ZA MEDIJE

 

V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM kot sindikatih v dejavnosti zdravstva, ki temelji na delu z ljudmi, se natančno zavedamo resnosti položaja, v katerem se nahajamo. Slovenija temelji na socialni državi, katere bistveni element so tudi kakovostne in v pretežni meri za uporabnike brezplačne javne storitve, med katerimi je izjemno pomembno zdravstvo. Zaposleni v tej dejavnosti ob vedno večjem obsegu storitev neprekinjeno in predano opravljamo svoje delo in zato utemeljeno pričakujemo, da se bodo bremena krize enakomerno porazdelila.

S stavko zahtevamo in pričakujemo, da bodo nemudoma odpravljena plačna nesorazmerja, brez katerih plačna reforma,  začeta leta 2008, še vedno ni zaključena in je s tem onemogočena nadgradnja sistema plač v javnem sektorju. Slednja je nujno potrebna tudi zaradi anomalij plačnega sistema, na katere sindikati že vrsto let opozarjamo. Predlagani ukrepi  bi povzročili resen padec standarda predvsem najnižje plačanih zaposlenih v zdravstvu. Plačna nesorazmerja in anomalije plačnega sistema vnašajo veliko nezadovoljstvo med zaposlene. Kljub temu, da je bila v preteklosti sklenjena že vrsta dogovorov, s katerimi se je vladna stran zavezala reševati omenjene probleme, lahko danes zgolj ugotovimo, da praktično vsi sklenjeni dogovori ostajajo neuresničeni in da je porušeno temeljno zaupanje med sindikati in vlado.

Ne želimo si, da bi varčevalni ukrepi, ki posredno ali neposredno zadevajo zdravstvo, pomenili povečana tveganja za zdravje ljudi in slabši dostop do zdravstvenih storitev, kar bi lahko bila tako posledica ukrepov na področju socialnih transferjev, zlasti bolniških nadomestil, kot tudi posledica zmanjševanja cen zdravstvenih storitev in drugih ukrepov na področju zdravstva.  Vsekakor tudi na področju zdravstva obstajajo mnoge rezerve in možnosti za učinkovitejše organiziranje dela, za kar pa so v prvi vrsti odgovorni upravljalci zdravstvenih zavodov. Prav tako smo sindikati že večkrat opozarjali in predlagali ukrepanje na področju javnih naročil, pa tudi druge ukrepe, ki bi lahko zmanjšali pritisk na izdatke za zdravstvo.

Pričakujemo, da bo Vlada RS končno odpravila več let trajajoče krivice zaposlenih v zdravstvu, tako glede plačnih nesorazmerij, kot tudi glede vseh anomalij plačnega sistema, ki so se v veliki meri razgalile prav v zdravstvu in postavljajo zaposlene v neenake položaje. Zahtevamo, da Vlada posebne pogoje dela, ki izhajajo iz vplivov okolja, upošteva tako pri svojih predlogih za drastično zmanjšanje števila dni letnega dopusta, kot tudi pri drugih svojih predlogih.

Mnogi zaposleni v zdravstvu že sedaj opravljajo delo v časovnih okvirih, ki presegajo tiste, določene v Zakonu o delovnih razmerjih, kar je prav gotovo povezano tudi z odsotnostjo standardov in normativov v zdravstvu. Od Vlade pričakujemo, da bo na tem področju končno naredila red. Dokler tega ne bo, je vsako razmišljanje o  zmanjševanju števila zaposlenih v zdravstvu popolnoma nestrokovno in neutemeljeno.

Zavedamo se, da je stavka skrajno sredstvo, ki uporabnikom naših storitev lahko povzroča nevšečnosti. Kljub temu želimo poudariti, da naša stavka ni samo stavka za ohranitev materialnega in socialnega položaja zaposlenih v zdravstvu, temveč je predvsem tudi bitka za ohranitev kvalitetnega in čim širše dostopnega javnega zdravstva. Pričakujemo, da bo to spregledala tudi Vlada in v dobro vseh končno predlagala sprejemljivejše rešitve.

 

Ljubljana, 18. 04. 2012

 

Prim. Matija Cevc, dr.med., vodja stavkovnega odbora