ZAHTEVE ob protestnem shodu proti novim okoljskim dajatvam

Udeleženci protestnega shoda proti novim okoljskim dajatvam, ki poteka 23. decembra 2014, apeliramo na Vlado RS z naslednjimi zahtevami Udeleženci protestnega shoda proti novim okoljskim dajatvam, ki poteka 23. decembra 2014, apeliramo na Vlado RS z naslednjimi zahtevami…

ZAHTEVE ob protestnem shodu proti novim okoljskim dajatvam

Udeleženci protestnega shoda proti novim okoljskim dajatvam apeliramo na Vlado RS:
Od začetka krize naprej so bili v Sloveniji sprejeti številni davčni, trošarinski, prispevni, birokratski in drugi ukrepi, ki so dodatno obremenili gospodarstvo, s tem pa tudi bistveno prispevali k zmanjšanju števila delovnih mest v podjetjih. Številne med različnimi dajatvami so nadpovprečne v primerjavi z drugimi članicami EU, povzročajo podjetjem izgube in pomanjkanje razvojnega kapitala, predvsem pa krnijo njihovo sposobnost izvoza. Prav izvoz rešuje Slovenijo pred še hujšo krizo, zato je nerazumno dodatno obremenjevati izvoznike.

  1. Da takoj umakne aktualne predloge ali že izvršne njene sklepe, ki bodo dodatno obremenili podjetja, poslabšali njihovo konkurenčnost, ogrozili delovna mesta, proizvodnjo in celo poslovanje; zlasti v tistih primerih, ko se kakršnekoli nove obremenitve in s tem njihove negativne posledice osredotočajo na ozke skupine podjetij.
  2. Da se odpove vsakršnim novim obremenitvam gospodarstva v naslednjih dveh letih in da obenem v letu 2015, skupaj s ključnimi deležniki, pripravi strategijo in akcijski plan za postopno razbremenitev gospodarstva in predvidljivo poslovno okolje, vse s ciljem ohranjanja zdajšnjih zdravih delovnih mest in ustvarjanja čim več novih delovnih mest.
  3. Da s prestrukturiranjem davčnih virov in boljšim upravljanjem javnih blagajn doseže dva ključna cilja: več dodane vrednosti, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

Od leta 2008 smo v gospodarstvu izgubili več kot 90.000 delovnih mest . Napačen odgovor države na krizo je eden od glavnih razlogov, da so vsi zaposleni v državi, neposredno ali posredno, ta hip še bolj obremenjeni, obenem pa se preveč zadolžujemo in imamo težave z javnimi financami.

Z dodatnim obremenjevanjem podjetij teh javnih financ ne bo mogoče izboljšati. Če v Sloveniji ne bomo oživili gospodarstva in povečali števila delovno aktivnih, bo še bolj ogrožena vzdržnost številnih javnih blagajn in hkrati bodočnost, predvsem mladih generacij.

Socialna država se prednostno krepi z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest, zlasti v gospodarstvu. K temu bistveno prispevajo tako poslovno okolje, ki ga ustvarja Vlada RS, kot tudi delovanje javne uprave ter vodstev in zaposlenih v gospodarskih družbah.

Protestnega shoda se danes prvič skupaj udeležujejo predstavniki vodstev, sindikatov in drugih zaposlenih v podjetjih, delojemalci in delodajalci. Z jasnim sporočilom: z novimi obremenitvami podjetij in s tem tudi delavcev ne bomo rešili javnih financ. Takšna računica se ne bo izšla. Negativna spirala večjih obremenitev vseh zaposlenih in krize javnih blagajn se bo tako samo še nadaljevala.

Tudi zaposleni v javnem sektorju si zaslužijo ustrezne pogoje za delo, ob tem pa zahtevamo, da se javni sektor upravlja korektno, učinkovito in celostno. V korist vseh državljanov in davkoplačevalcev.

Predvsem pa se moramo nujno zavedati: če bo šlo gospodarstvu bolje, bo šlo bolje vsem v Sloveniji.

Ljubljana, 23. decembra 2014