Podpora stavki SKEI

PERGAM solidarnostno podpira stavko sindikata SKEI v prizadevanjih za boljši položaj delavcev…

 

 

 

Stavka sindikata SKEI dne 23.1.2013

 

 

SOLIDARNOSTNA PODPORA STAVKI SINDIKATA KOVINSKE IN ELEKTRO INDUSTRIJE SLOVENIJE

 

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM solidarnostno podpira Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije v njegovih prizadevanjih za dvig osnovnih plač, odpravo plačne uravnilovke in za produktiven socialni dialog o vseh treh kolektivnih pogodbah, katerih standardi morajo zagotavljati ustrezen materialni in socialni položaj delavcev in delavk v dejavnostih kovinskih materialov in livarn, elektro industrije in kovinske industrije.

S sindikalnimi pozdravi!

 

Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM