Obvestilo za člane – PREDLOG ZAKONA O MINIMALNIH PRAVICAH DELAVCEV

Z objavo novice vas seznanjamo s stališčem KSS PERGAM, da predloga NE podpiramo in našim članom svetujemo, da NE prispevajo svojih podpisov v podporo omenjenemu zakonu. V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM v izogib nesporazumom in z namenom preprečitve manipulacij v zvezi s predlogom Zakona o minimalnih pravicah delavcev, želimo jasno poudariti stališče predsedstva KSS PERGAM, ki je omenjeni predlog zakona obravnavalo, da predloga NE podpiramo in našim članom svetujemo, da NE prispevajo svojih podpisov v podporo omenjenemu zakonu.

Opozarjamo, da se v javnosti zlorablja posnetke sindikalnih aktivnosti, pri katerih je sodelovala KSS PERGAM, s katerimi se očitno želi ustvariti vtis, da tudi KSS PERGAM podpira omenjeni zakon in da sodeluje pri zbiranju podpisov v podporo le-temu. Dodatno zmedo v zvezi s tem povzroča dejstvo, da je zakon predlagala Konfederacija slovenskih sindikatov (predstavlja se tudi kot KSS), ki se najverjetneje namenoma predstavlja z imenom, ki se ne razlikuje bistveno od imena Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM.

V KSS PERGAM ocenjujemo, da je predlagani zakon slabo pripravljen, povsem nesistemski z vidika odnosa do drugih zakonov s področja urejanja delovnih razmerij. Odpira številne možnosti za izkoriščanje zaposlenih glede delovnega časa, poleg tega uvajanja sporne delovne pravne prakse, ki jih tujina že pozna. Predlog zakona spodbuja prekarizacijo, hkrati pa temelji na napačnih, nepopolnih in morda celo namenoma zavajujočih izhodiščih, kar je razvidno tudi iz gradiva predloga zakona.

V KSS PERGAM ugotavljamo, da predlagani zakon ne izpostavlja nobene nove problematike, s katero se sindikati, vključno s KSS PERGAM ne bi že doslej aktivno ukvarjali in tudi iskali in uveljavljali rešitev zanje. Menimo pa, da predlog zakona za večino teh problemov ne daje nobenih rešitev, ali pa so rešitve takšne, da bi povzročile nove, še večje težave, delavce izpostavile večjim obremenitvam in poslabšale njihov položaj. Predvsem kot problematično ocenjujemo dejstvo, da zakon povsem zanemarja problem vedno večje prekarizacije slovenskega trga dela, tako kot razloga za obstoječe stanje, kot tudi kot posledico predlaganih rešitev.

Zavedamo se, da ostajajo številne nerešene težave, s katerimi se srečujejo delavci. V KSS PERGAM skupaj z ostalimi sindikalnimi centralami aktivno spremljamo stanje na trgu dela in se premišljeno ter strokovno lotevamo predlogov ukrepov in dialoga o spremembah na področju ureditve delovnih razmerij. Tako smo sodelovali pri vseh dosedanjih spremembah Zakona o delovnih razmerjih in s svojimi predlogi bistveno prispevali k izboljšanju končne vsebine za zaposlene. Prav tako smo bili predlagatelji spremembe definicije minimalne plače, ki je bila uzakonjena z nedavno spremembo Zakona o minimalni plači. Nenazadnje v KSS PERGAM menimo, da v Sloveniji, zlasti v gospodarstvu potrebujemo nov plačni model in da je potrebno odpraviti uravnilovko, ki jo predlog zakona še povečuje, prav tako pa je problematična predlagana velika intervencija države na področje plač v javnem in zasebnem sektorju z nepredvidljivimi posledicami za zaposlene. Zato menimo, da je področje plač potrebno v čim večji meri prepustiti urejanju v socialnem dialogu – svobodnemu kolektivnemu dogovarjanju, pri čemer smo prepričani, da bi bilo mnogo bolj smotrno predlagati takšno spremembo ureditve kolektivnega dogovarjanja, da bi ponovno omogočila ali spodbudila sklenitev splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, v kateri bi socialni partnerji dogovorili tako nov plačni model, kot tudi razmerja med minimalno plačo in tarifnimi razredi.

Glede na vse zgoraj navedeno v KSS PERGAM menimo, da je predlagani zakon skrajno problematičen in škodljiv za delavce, zato predlaganega Zakona o minimalnih pravicah delavcev ne podpiramo in našim članom ter ostalim odsvetujemo oddajanje podpisov v podporo omenjenemu zakonu.

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM