IZJAVA ZA MEDIJE: Socialni sporazum podpisan

Dne 5. 2. 2015 je bil podpisan Socialni sporazum za leti 2015 in 2016, ki so ga podpisali predstavniki sindikalnih central, združenj delodajalcev ter Vlade RS Dne 5. 2. 2015 je bil podpisan Socialni sporazum za leti 2015 in 2016, ki so ga podpisali predstavniki sindikalnih central, združenj delodajalcev ter Vlade RS…

Podpis Socialnega sporazuma za leti 2015 in 2016

Dne 5. 2. 2015 je bil podpisan Socialni sporazum za leti 2015 in 2016, ki so ga podpisali predstavniki sindikalnih central, združenj delodajalcev ter Vlade RS. Med podpisniki socialnega sporazuma na strani sindikatov je tudi KSS PERGAM, saj ocenjujemo, da vsebuje nekatere pomembne vsebine in zaveze, katerih realizacijo bomo zahtevali od sopodpisnikov sporazuma.

IZJAVA ZA MEDIJE:

Kot izjemno pomembne zaveze, za katere smo si prizadevali in so vključene v besedilo sporazuma ocenjujemo dogovor o vsebinah, za katera je v času veljavnosti socialnega sporazuma potrebno soglasje socialnih partnerjev, zlasti glede zakona o delovnih razmerjih, pokojninske in zdravstvene zakonodaje, standardov in normativov javnih storitev ter prenove zakona o zavodih. Prav tako kot pozitivne ocenjujemo zaveze po krepitvi določenih segmentov gospodarstva, zlasti papirne dejavnosti ter prometne infrastrukture, hkrati pa zaveze po zagotavljanju ustrezne ravni javnih storitev in njihovega stabilnega financiranja, zlasti na področju visokega šolstva ter ustrezno priznavanja kvalifikacij v poklicih na področju zdravstva, kjer so ti problemi najbolj akutni na področju zdravstvene nege.

V KSS PERGAM obžalujemo, da v socialni sporazum niso bile vključene nekatere dodatne vsebine, za katere menimo, da so izjemnega pomena za delavce, naše člane. To sta zlasti vprašanje minimalne plače in insolvenčne zakonodaje, kjer je bila naša zahteva, da se ureditev spremeni tako, da bodo terjatve delavcev dejansko poplačane pred vsemi ostalimi terjatvami upnikov. Glede na to, da s strani Vlade RS nasprotovanja vključitvi teh vsebin v socialni sporazum v času pogajanj ni bilo, pričakujemo, da se bo nemudoma po sklenitvi socialnega sporazuma socialni dialog nadaljeval tudi o teh vsebinah v smeri, kot smo jo nakazali že med samimi pogajanji.

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

Ljubljana, 6.2.2015