IZJAVA ZA JAVNOST: Prepoved sindikalnega delovanja zaposlenih v SV

Sindikalne centrale so včeraj podpisale IZJAVO ZA JAVNOST medijem in poslanskim skupinam Državnega zbora v zvezi s poskusom prepovedi sindikalnega združevanja in delovanja zaposlenih v Slovenski vojski…

(FOTO: PortalPlus)

IZJAVA ZA JAVNOST – medijem in poslanskim skupinam Državnega zbora

Spodaj podpisane sindikalne centrale ostro nasprotujemo in kot nesprejemljive in neustavne označujemo amandmaje Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, s katerimi se skuša prepovedati sindikalno združevanje in delovanje zaposlenim v Slovenski vojski.

76. člen Ustave Republike Slovenije jasno določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Za vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe že danes velja prepoved pravice do stavke, medtem do je za delavce, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na obrambnem področju, pravica do stavke omejena. Že takšna ureditev močno posega v možnost sindikalnega delovanja zaposlenih na obrambnem področju, kakršno koli nadaljnje omejevanje izvajanja svoboščine sindikalnega organiziranja in delovanja pa je zato nesprejemljivo, glede na citirano določbo Ustave pa po našem trdnem prepričanju tudi neustavno in zaposlene v Slovenski vojski postavljajo v položaj drugorazrednih državljanov.

Podpisniki te izjave najostreje obsojamo vsakršen poskus omejevanja ustavne pravice do sindikalne svobode in predlagatelje pozivamo, da predlagane amandmaje umaknejo, vse ostale parlamentarne stranke in njihove poslance pa pozivamo, da na seji Odbora za obrambo Državnega zbora, ki bo dne 1.12.2017 obravnaval predlog Zakona o obrambi, predlagane amandmaje zavrnejo in obsodijo poskus neustavnega posega v pravico do sindikalne svobode, ki se danes nanaša na zaposlene v Slovenski vojski, jutri morda na kakšno drugo skupino zaposlenih v Republiki Sloveniji.

V Ljubljani, 30. 11. 2017

 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE NEODVISNOST

SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV ALTERNATIVA

ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE SOLIDARNOST