IZJAVA ZA JAVNOST – Zahteva za ustavno presojo 67. člena PKP6

ZAHTEVA ZA USTAVNO PRESOJO 67. ČLENA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (PKP6)

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE – PERGAM (KSS PERGAM) je po svojem pooblaščencu na Ustavno sodišče naslovila zahtevo za ustavno presojo 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS 175/2020 z dne 27.11.2020; v nadaljevanju: PKP6), ki omogoča, da lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

PKP6 torej omogoča odlog in obročno plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja delavcev v delovnih razmerjih, kar je evidentno protiustavna zakonska rešitev, saj smo identično zakonsko ureditev v Sloveniji že imeli, pa je bila spoznana za neskladno z Ustavo Republike Slovenije. To je ugotovilo Ustavno sodišče v zadevi št. UI-281/09-14 (Ur.l. RS št. 105/2011), kjer je ugotovilo, da omogočanje odloga, odpisa ali delnega odpisa, ki ga je na podlagi takratnega 228. člena ZPIZ lahko izvajala Davčna uprava, ni skladno z ustavo, saj posega v lastninsko pravico delavcev.

Konfederacija sindikatov Slovenije – PERGAM je na protiustavnost 67. člena PKP6 opozarjala že ob postopku sprejemanja zakona, pri čemer spominjamo, da se je PKP6 vložil v Državni zbor RS brez dialoga s socialnimi partnerji. Prav tako smo črtanje tega člena predlagali ob pogajanjih socialnih partnerjev in Vlade RS za PKP7, kjer smo se o tem celo tripartitno dogovorili, ob strokovni oceni predstavnikov Ministrstva za pravosodje, da je zakonski ukrep tudi po njihovem mnenju protiustaven. Kljub temu je dogovorjena rešitev iz PKP7 izpadla in do današnjega dne nismo dobili s strani Vlade RS za to nobenega pojasnila.

Črtanje 67. člena PKP6 predlagamo tudi v PKP8, kljub temu pa glede na dosedanje izkušnje ne bomo odlašali z vložitvijo zahteve za presojo ustavnosti očitno protiustavne rešitve, saj je v primeru, da naš predlog v PKP8 ne bo vključen, potrebno do odločitve Ustavnega sodišča priti čim prej in v korist naših članov in vseh delavcev v Republiki Sloveniji razveljaviti sporno ureditev.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

Ljubljana, 28. 1. 2021