Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19

Glede na izredno situacijo sproti objavljamo najnovejše informacije, ukrepe in priporočila pristojnih institucij v zvezi s preprečevanjem širjenja novega Koronavirusa (SARS-CoV-2) ter vpliva na pravice in obveznosti iz zaposlitve

 

Objava 28. 1. 2021: 

Na naslednji povezavi so vam na voljo najnovejša pojasnila MJU glede dodatkov za javne uslužbence po PKP zakonih:

https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

 

Objava 12. 1. 2021: 

Na naslednji povezavi so objavljena najnovejša pojasnila FURS-a glede izplačila kriznega dodatka 200 EUR za delavce v zasebnem sektorju: 

https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju/#newsList

 

Objava 12. 11. 2020: 

Čas epidemije je poseben in od nas zahteva nenehne prilagoditve življenja in poslovanja. Eden od ključnih ukrepov za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je, da oseba, ki ji je bila potrjena okužba, ostane doma.  Na naslednji povezavi so objavljene informacije o novem načinu pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu: 

https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/

 

Objava 11. 11. 2020: 

Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke in v času izvajanja pouka na daljavo,  je MDDSZ pripravilo poenostavljene odgovore in podrobnejša pojasnila na naslednji spletni povezavi:

 

Objava 26. 10. 2020: 

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša NOVO UREDITEV KARANTEN NA DOMU, ki je začela veljati s 24. oktobrom 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, je Vlada pripravila rešitev glede ureditve plačane karantene za delavce, ki pridejo v stik z okuženo osebo. Ureditev zagotavlja, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

 

Objava 30. 9. 2020: 

Objavljamo povezavo, kjer je na enem mestu zbran prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno

 

Objava 6. 7. 2020: 

V medijih ste lahko v zadnjem tednu spremljali, da je Vlada RS sprejela in v državnozborsko proceduro vložila nov interventni zakon oz. PKP4.  Socialni partnerji o tem nismo bili obveščeni niti konzultirani ne v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) ne neposredno s strani pristojnega ministrstva ali Vlade RS. To je po mnenju KSS PERGAM in preostalih sindikalnih central pomenilo velik korak nazaj kar se tiče standarda usklajevanja in pogajanja o ukrepih, ki se tičejo zaposlenih in njihovih delovnih mest.  Zato smo sindikalne centrale protestirale in zahtevale usklajevanje PKP4.  Na petkovi seji ESS je KSS PERGAM skupaj s preostalimi sindikalnimi centralami zahtevala uvrstitev obravnave PKP4 na dnevni red. Ta predlog je sprejela Vlada RS in delodajalske organizacije in opravili smo prvo obravnavo predloga, ustanovljena je bila pogajalska skupina, ki bo poskušala doseči kompromis glede izpostavljenih problematik.

Ob tem podajamo tudi informacijo o objavi usklajenega stališča Vlade RS in socialnih partnerjev glede razporejanja delovnega časa v primeru uvedbe skrajšanega delovnega časa (SDČ) pri delodajalcu:  https://www.gov.si/novice/2020-06-29-razporejanja-skrajsanega-delovnega-casa/ 

 

Objava 29. 5. 2020: 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je objavil Priporočila za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih, ki lahko sodijo v skupino rizičnih bolnikov oz. pri katerih obstaja povečano tveganje za zaplete v primeru okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. Na Ministrstvu za zdravje menijo, da so priporočila koristna in primerna za uporabo, zato jih javno objavljamo in vas pozivamo, da jih upoštevate.

Priporočila za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih, ki lahko sodijo v skupino rizičnih bolnikov oz. pri katerih obstaja povečano tveganje za zaplete v primeru okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2:   

 

Objava 25. 5. 2020:

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM je danes Vladi RS, Državnemu zboru RS in poslanskim skupinam RS poslala svoja stališča k predlogu ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (EVA 2020-2611-0028). Vsebino si oglejte v priponki…

Stališča KSS PERGAM v zvezi s predlogom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19:  Stališča na predlog PKP3_KSS PERGAM

 

Objava 11. 5. 2020: 

V priponki objavljamo dopis vodje Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanaša na neenakopravne prakse in neenakopravno obravnavanje javnih uslužbencev pri izvrševanju njihovih pravic ob enakih pravnih podlagah ter ponoven poziv k ukrepanju in socialnemu dialogu. Dopis je bil poslan ministru za javno upravo.

Poleg tega je bil na MJU posredovan tudi skupen odziv Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in Pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, na odgovor MJU glede odpoklica sindikalnih članic Komisije za razlago KPJS, ki je sledil sindikalnemu pozivu k odstopu predsednice Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor. 

 

Objava 8. 5. 2020: 

Danes je začel veljati nov »Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19«, ki ga je Vlada RS sprejela na pobudo ZZZS.  Novosti, vključno glede priznavanja bolniških odsotnosti, ter spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela, zdraviliškem zdravljenju in sanitetnih prevozih zaradi ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19, so dosegljive na naslednji povezavi:

http://www.zzzs.si/ZZZS/info/gradiva.nsf/o/0433EFB3146D623BC1258562001F036D?OpenDocument

 

Objava 23. 4. 2020: 

V KSS PERGAM smo proučili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) ter predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). V priponki objavljamo stališča KSS PERGAM v zvezi z omenjenima predlogoma skupaj s predlogi amandmajev k ZIUZEOP-A, za katere smo prepričani, da bi jih bilo potrebno sprejeti in s tem izboljšati predlog zakona ter preprečiti zlorabe pri izvajanju zakona… 

Stališča KSS Pergam in predlogi amandmajev k predlogoma ZIUZEOP-A in ZDLGPE:  Stališča KSS PERGAM s predlogi amandmajev

 

Objava 20. 4. 2020: 

Reprezentativne sindikalne zveze in konfederacije, članice ESS, zahtevamo aktivno vključitev v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in takojšnjo vzpostavitev socialnega dialoga z delovanjem ESS.  Glede na obljubo predsednika Vlade RS bi morali biti socialni partnerji v nadaljevanju sprejemanja ukrepov v zvezi z epidemijo virusa COVID-19 povabljeni in aktivno vključeni v pripravo prepotrebnih ukrepov, vsekakor bolj kot v pripravo PKP1. Sindikati ugotavljamo, da žal ni prišlo do nikakršne realizacije dogovorjenega. Ravnanje Vlade RS je daleč od vključujočega in ni v skladu s številnimi dobrimi praksami socialnega dialoga v tem kritičnem in občutljivem obdobju, ko je nujno vključevanje vseh, ki lahko prispevamo k uspešnosti in učinkovitosti, nenazadnje tudi legitimnosti ukrepov. Takšen odnos do socialnih partnerjev in socialnega dialoga ocenjujemo kot nesprejemljiv in zahtevamo, da Vlada RS nemudoma vzpostavi kakovosten in enakopraven socialni dialog, v katerem bodo obravnavani vsi aktualni ukrepi…

Zahteva po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov in takojšnja vzpostavitev socialnega dialoga z delovanjem ESS:  Poziv_sindikalne centrale_20.04.2020

 

Objava 17. 4. 2020: 

LETAK s tel. številkami za brezplačno pomoč ljudem, ki se v času epidemije Koronavirusa soočajo z duševno stisko 

Telefon za brezplačno psihosocialno podporo ob epidemiji COVID-19:  ČLOVEK_KI_POKLIČE_NI_VEČ_SAM

 

Objava 9. 4. 2020: 

Danes je potekala tiskovna konferenca, na kateri sta vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in predsednik KSS PERGAM Jakob Počivavšek ter predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, podala izjavo glede sporne odločitve Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor. V sindikatih javnega sektorja smo zgroženi nad včerajšnjo odločitvijo Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki si je vzela pristojnost, da je velikemu številu javnih uslužbencev odvzela pravico do dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. alineji 39. člena KPJS. 

V priponki si oglejte IZJAVO ZA JAVNOST PSRSJS o izplačilu dodatka:  Izjava za javnost komisija za razlago 39. člen_9.4.2020

 

Objava 7. 4. 2020: 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na podlagi sprejetega interventnega zakona objavil zadnje informacije glede odsotnosti z dela in bolniškega staleža zaradi novega koronavirusa (COVID-19).  Pojasnila glede pravice do nadomestila plače, razlogov za zadržanost od dela ipd., si lahko ogledate na povezavi:

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245

 

Objava 1. 4. 2020: 

Objavljamo ODPRTO PISMO Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM glede dopolnil Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, t.i. mega anti korona zakona.

V KSS PERGAM pozivamo vse poslance Državnega zbora RS, da pred končno odločitvijo in sprejemom predmetnega zakona ponovno proučijo pripombe in predloge, ki smo jih podali sindikati in od katerih nekatere v odprtem pismu posebej izpostavljamo, ter sprejmejo ustrezna dopolnila k predlogu zakona.

Odprto pismo: Izjava – anti korona paket1

 

Objava 31. 3. 2020: 

Sindikati s področja dejavnosti zdravstva in socialnega varstva smo danes medijem poslali skupno izjavo glede odločitve vodstev javnih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov, da ne bodo vsi zaposleni v zdravstvu prejeli dodatka za delo v izrednih razmerah, kar se nam zdi povsem nesprejemljivo. V priponki izjava za javnost:

Protest zaradi nevključitve vseh delavcev v krog upravičencev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah – Skupna izjava za javnost

 

Objava 31. 3. 2020: 

Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa je na svoji seji sprejel stališče o delavcih, ki se jih lahko izključi iz delovnega procesa/proizvodnje, ker niso izpolnjeni protiepidemski pogoji.  Ranljive skupine delavcev, ki se jih lahko izloči iz delovnega procesa/proizvodnje, ker niso izpolnjeni protiepidemski pogoji, so podrobneje opredeljene v obvestilu, ki ga je pripravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:

 

Objava 30. 3. 2020: 

Vlada je sprejela predlog interventnega zakona za blažitev posledic gospodarske krize, tako imenovan »mega anti korona paket«. Predlog zakonskega besedila smo sindikati prejeli v nedeljo popoldne, zakon pa bo v Državnem zboru obravnavan v torek in sredo, ko naj bi bil tudi že sprejet. Glede na navedeno smo reprezentativne sindikalne centrale oblikovale skupna stališča in pripombe na predlog zakona. 

 

Objava 28. 3. 2020: 

Zadnje informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije objavlja Informacijski pooblaščenec. Aktualna mnenja, stališča in priporočila Informacijskega pooblaščenca v povezavi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19) si lahko ogledate na spletnem mestu:

Varstvo osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19)  https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/covid-19/

 

Objava 25. 3. 2020: 

Inšpektorat za delo te dni izvaja poostren nadzor glede izvajanja ukrepov pri delodajalcih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in zagotavljanja zdravja delavcev ter glede zagotavljanja njihove pravne varnosti v aktualnih epidemioloških razmerah. Inšpektorat pri tem ugotavlja pomanjkljivo izvajanje ukrepov za zaščito zdravja delavcev: 

https://www.gov.si/novice/2020-03-25-inspektorat-ugotavlja-pomanjkljivo-izvajanje-ukrepov-za-zascito-zdravja-delavcev/

 

Objava 25. 3. 2020: 

Predsedstvo KSS PERGAM je danes sprejelo stališča v zvezi s predstavljenimi ukrepi za blažitev posledic širjenja novega koronavirusa COVID-19, ki naj bi jih vseboval t.i. Koronapaket interventni zakon. Nabor ukrepov je Vlada predstavila včeraj, do konca tedna naj bi bili pripravljeni v zakonski obliki in obravnavani na Vladi.

Odziv KSS PERGAM na Koronapaket ukrepi

Prav tako je bil danes sprejet skupni odziv sindikalnih central v povezavi s smernicami za pripravo Prvega Proti korona zakona: 

Odgovor na Smernice za pripravo zakona PKP1_sindikalne centrale

 

Objava 24. 3. 2020: 

Vlada RS je sprejela odlok, skladno s katerim izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta.  Več na povezavah:

https://www.gov.si/novice/2020-03-24-6-redna-seja-vlade-republike-slovenije/
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020034.pdf

 

Objava 24. 3. 2020: 

Na Združenju za medicino dela, prometa in športa (ZMDPŠ) so pripravili novo posebno informativno spletno stran s koristnimi informacijami, vsebinami in povezavami s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19. Vsebine na strani se sproti dopolnjujejo in usklajujejo.

Povezava: https://www.anticovid.zmdps.si/

 

Objava 20. 3. 2020: 

Danes je bil v Državnem zboru sprejet prvi paket interventnih zakonov, med njimi Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/

BESEDILO sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov:  https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=D2F24510AB186E83C1258531002A6769&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc

 

Objava 20. 3. 2020:

Posodobljena informacija MDDSZ o uveljavljanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa, ki so jo pripravili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi novih okoliščin in najpogostejših vprašanj, ki se v zvezi s tem pojavljajo:

 

Objava 20. 3. 2020: 

V zadnjih dneh smo bili seznanjeni z informacijo, da delodajalci v nekaterih panogah uveljavljajo brutalne ukrepe (delavcem dajejo v podpis sporazumne razveze delovnega razmerja; delavci nimajo pravice iti na zavod), zato vas opozarjamo na previdnost. V takšnih primerih poskusov zlorab delodajalcev se člani KSS PERGAM nemudoma obrnite na našo pravno službo.

Več o tem: https://www.gov.si/novice/2020-03-19-inspektorat-opozarja-na-previdnost-pri-sporazumnem-prenehanju-pogodbe-o-zaposlitvi/

 

Objava 20. 3. 2020: 

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, v kateri delujejo vsi PERGAM-ovi sindikati JS, je danes objavila IZJAVO ZA MEDIJE v zvezi s sklepom o določitvi plač ministrov in državnih sekretarjev. V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov Slovenije smo osupli nad novico z včerajšnje seje Vlade Republike Slovenije, na kateri je Vlada, sicer v okviru predvidenega razpona plačnih razredov za državne sekretarje in ministre, veliki večini povišala osnovne plače… Več v priponki: 

Izjava PSRSJS – dvig plač ministrom in DS

 

Objava 19. 3. 2020: 

Glede na razmere s terena, o katerih so v sindikatih s področja zdravstva in socialnega varstva ter na Zbornici – Zvezi obveščeni s strani izvajalcev, ter na vsa pogostejša opozarjanja o pomanjkanju primerne zaščitne opreme, Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva vse odgovorne odločno pozivamo k ustrezni zaščiti izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki so v boju s koronavirusom v prvi bojni vrsti. 

POZIV-pomanjkanje zaščitnih sredstev 19_3_2020

 

Objava 19. 3. 2020: 

Združenje medicine dela, prometa in športa (ZMDPŠ) je pripravilo priporočila delovnim organizacijam z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije z novim koronavirusom. Priporočila za delodajalce: 

ZMDPŠ_Priporočila delodajalcem

 

Objava 17. 3. 2020: 

Na interventni zakon o subvencioniranju plačanih odsotnosti z dela v času krize se je odzvala tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ki pa je med svoje predloge uvrstila za delavce po našem mnenju popolnoma nesprejemljive rešitve: prisilno odrejanje dopusta; prisilno upokojevanje; daljša referenčna obdobja za izravnavo ur; ipd. Prilagamo predloge GZS na Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in takojšen odziv KSS PERGAM in ZSSS na predloge GZS v zvezi s predlogom interventnega zakona, ki bo 18. 3. 2020 obravnavan v Državnem zboru. 

Predlogi GZS na interventni zakon

Odziv KSS PERGAM na predloge GZS glede interventnega zakona

 

Objava 17. 3. 2020: 

Sindikalne centrale smo skupaj podale predloge glede sprememb in dopolnitev  Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače. Temeljne zahteve: razširitev varstva delovnih mest tudi na javni sektor; ureditev plačane odsotnosti tudi v primeru varstva in vzgoje zaradi zaprtja vrtcev in šol ter v primeru nezmožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza, oboje 80%, pod pogoji, kot veljajo za višjo silo; subvencija tudi za delodajalce, ki prekinejo delovni proces, ker ne morejo zagotoviti varnega delovnega okolja ali ker jim Vlada RS z ukrepi prepove opravljati dejavnost.

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače_predlogi_sindikalne centrale

 

Objava 17. 3. 2020: 

V zvezi z izvajanjem ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je ZZZS  za izvajalce zdravstvenih storitev poenostavil postopke za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela (način odobritve bolniške odsotnosti) in predpisovanja medicinskih pripomočkov. ZZZS je poenostavil “pot” do bolniške na način, da ta ne bo več nujno vključevala obiska osebnega zdravnika in nošenja zdravstvene kartice k osebnemu zdravniku; obisk zdravnika za potrditev bolniške trenutno ni nujno potreben, pač pa se zavarovancu odobri začasno zadržanost od dela tudi brez osebnega pregleda.

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1EEDC7752CC69E12C125852E0050BE0E

 

Objava 17. 3. 2020: 

Obvestilo Inšpektorata RS za delo v zvezi z odrejanjem letnega dopusta v času izrednih razmer zaradi koronavirusa: 

https://www.gov.si/novice/2020-03-17-odreditev-letnega-dopusta-ob-trenutni-epidemioloski-situaciji-v-sloveniji/

 

Objava 17. 3. 2020: 

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je ministru za javno upravo poslala dopis, v katerem izpostavlja 4 točke: – pomen javnega sektorja, zlasti v razmerah, kot so trenutne; – varnost in zdravje javnih uslužbencev in zagotovitev zaščitne opreme; – poziv k izdaji navodil za izplačilo dodatka v rizičnih razmerah; – pričakovanje k nadaljevanju dialoga o nerešenih vprašanjih, ko se stanje normalizira.

Dopis ministru za javno upravo

 

Objava 16. 3. 2020: 

KSS PERGAM je v soboto ministru za zdravje poslala poziv glede zaščite zaposlenih v zdravstvenih zavodih. Več v priponki: 

Poziv ministru za zdravje_zaščita zaposlenih

 

Objava 16. 3. 2020: 

Poziv KSS PERGAM k izdaji priporočil ali navodil poslovnim subjektom, kjer se še naprej opravlja poslovna dejavnost, pri kateri prihaja do stika med zaposlenimi delavci ter poziv v dvigu nadomestila plače za starše, ki so v času zaprtja šol in vrtcev odsotni z dela zaradi varstva otroka:

POZIV KSS PERGAM_navodila in nadomestilo

 

Objava 16. 3. 2020: 

Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je pripravila posebno zloženko s priporočili za preprečevanje okužb z virusom COVID-19 v domačem okolju:  ZLOŽENKA-Covid19_Priporocila_splet

 

Objava 16. 3. 2020: 

Splošna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se nahajajo na tej povezavi:  https://www.nijz.si/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2 

 

Objava 9. 3. 2020: 

Nabor ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost (SNAV), si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-09-svet-za-nacionalno-varnost-sprejel-ukrepe-za-zajezitev-sirjenja-koronavirusa/

 

Objava 5. 3. 2020: 

Na MDDSZ so v zvezi s pojavom Koronavirus COVID-19 objavili pojasnila in priporočila glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Zapisana so tudi pojasnila glede splošne ureditve odrejanja dela na domu in drugega dela ter dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

Pojasnila MDDSZ glede odrejanja dela na domu in odrejanja drugega dela v izjemnih okoliščinah (Koronavirus) v priponki: POJASNILA MDDSZ