IZJAVA ZA JAVNOST – v KSS PERGAM zgroženi nad načinom sprejemanja PKP10

Dokument: Izjava PKP10 ZSPJS-kon

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Državni zbor Republike Slovenije je danes sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic COVID-19 (v nadaljevanju: PKP10).

V KSS PERGAM smo zgroženi nad nadaljevanjem prakse sprejemanja zakonodaje brez kakršnega koli sodelovanja javnosti, brez socialnega dialoga v okviru Ekonomsko socialnega sveta in v okviru pogajalske komisije za javni sektor ter na način, ko se z enim zakonom posega v številne predpise in se tako povsem nepregledno spreminja pravni red. Še zlasti smo zgroženi nad takšnim načinom sprejemanja zakonodaje in zlorabo nujnih postopkov sprejemanja zakonodaje v situaciji, ko v Sloveniji NI razglašena epidemija in nad novimi »podtaknjenci« v interventnem zakonu.

Posebej problematične so v sprejetem PKP10 določbe, ki posegajo v sistem plač v javnem sektorju, in sicer neutemeljeno povsem selektivno, zgolj za eno poklicno skupino. Povsem nerazumljivo in neutemeljeno je, da PKP10 odpravlja omejitev najvišjega plačnega razreda (plačni strop) zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi za druge javne uslužbence na najzahtevnejših delovnih mestih (npr. visokošolski učitelji, raziskovalci, prvaki v gledališčih in orkestrih), ki bi sicer tudi lahko presegli omejitev 57. plačnega razreda. Gre za evidentno in popolnoma neutemeljeno neenakost. Ta je bila povrhu vsega sprejeta ob kršitvi postopka, ki ga za to predvideva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, in ob odsotnosti socialnega dialoga s sindikati javnega sektorja. To predstavlja tudi kršitev stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2018, ki zaposlenim daje pravico do plačane stavke, če vlada enostransko poseže v enotni plačni sistem. V KSS PERGAM napovedujemo vložitev zahteve za presojo skladnosti predmetnega člena PKP10 z Ustavo, saj smo prepričani, da je zaradi sporne določbe del zaposlenih v javnem sektorju povsem brez razloga in utemeljitve manj ugodno obravnavan in postavljen v slabši položaj glede na zdravnike in zobozdravnike.

Dodajamo, da je plačni privilegij za zdravnike in zobozdravnike posebej zavržen v luči dejstva, da je vlada sindikatom javnega sektorja na dan božičnih praznovanj pisno sporočila, da se ni pripravljena pogajati o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju, s katerim bi naslovili plače zaposlenih v spodnjem delu plačne lestvice, katerih osnovne plače so pod ravnijo minimalne plače, in dogovorili redno usklajevanje vrednosti plačnih razredov z inflacijo in drugimi makroekonomskimi gibanji. Če bi vlada prisluhnila večkratnim opozorilom sindikatov o nujnosti sprotnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ne bi z leti vse več plač javnih uslužbencev potonilo na raven minimalne plače, pa tudi do pritiskov po (selektivnih) dvigih plač v različnih delih javnega sektorja ne bi prihajalo. Očitno vlada načrtno destabilizira plačni sistem  v javnem sektorju in pri tem omogoča posameznim poklicnim skupinam boljši pogajalski položaj v primerjavi z drugimi. Ker je to nesprejemljivo in ker to počne na način, ki ni skladen z Ustavo in zakonom, bo KSS Pergam spodbijala sporni člen PKP10 na Ustavnem sodišču in oblikovala zahteve za dvige izhodiščnih plačnih razredov tudi ostalih javnih uslužbencev, zlasti tudi tistih, ki so v enotnem plačnem sistemu umeščeni primerljivo z zdravniki in zobozdravniki.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

 

V Ljubljani, 27. 12. 2021