IZJAVA ZA JAVNOST: odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je pripravila izjavo za javnost glede problematike pogajanj, ki potekajo med Vlado in sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju… FOTO: Jože Suhadolnik, DELO (ob podpisu dogovora za javni sektor, december 2016)

 

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je dne 12.10.2017 na Vlado in medije naslovila odprto pismo, s katerim je opozorila na problematiko pogajanj, ki potekajo med Vlado in sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju. Vedno bolj jasno postaja, da bodo ta pogajanja zopet zašla v slepo ulico, v kolikor se Vladna stran ne bo začela zavedati odgovornosti, ki jo ima v okviru enotnega plačnega sistema do vseh skupin javnih uslužbencev in v kolikor na sistem vrednotenja delovnih mest ne bo pričela gledati celovito in z enakim metrom za vse javne uslužbence.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja smo prepričani, da je edini pristop k odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju celovita in paketna obravnava odprave anomalij nad 26. plačnim razredom in na delovnih mestih, primerljivih z zdravniškimi. Le s takšnim pristopom se lahko v največji meri izognemo permanentnim napetostim in konfliktom ter učinku valeče se snežene kepe, čemur smo deloma priča že danes. Le celovit pristop in paketna obravnava omogoča transparentna pogajanja, ki bodo vključevala vse skupine javnih uslužbencev in omogočala ustrezno presojo učinkov, ki jih bodo imele dogovorjene rešitve. Le takšen pristop sledi načelom enotnega plačnega sistema; alternativa se kaže v nekoordiniranih zahtevah posameznih skupin javnih uslužbencev, kar bi utegnilo imeti nepredvidljive in potencialno nepopravljive posledice tako za javne uslužbence, kot tudi za enotni plačni sistem in za stabilnost sistema javnih storitev. Odgovornost za to, ali se bodo pogajanja odvijala v okviru enotnega plačnega sistema ali izven njega, je v največji meri na Vladi Republike Slovenije, prav tako je na njej odgovornost za to, da odpravi posledice separatnih dogovorov z nekaterimi poklicnimi skupinami. Izključno vlada je odgovorna tudi za ustrezno financiranje sistema javnih storitev in za dostopnost teh storitev: pogosto izraženo stališče predstavnikov vlade, da za višje plače ne bo predvidela dodatnega denarja in bo breme financiranja prevalila na delodajalce – proračunske uporabnike, se nam zdi nesprejemljivo in politično neodgovorno.

Glede na dejstvo, da še niso zaključena pogajanja o odpravi anomalij na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, da se v nasprotju z dogovorom iz decembra 2016 niso še niti začela pogajanja o odpravi anomalij na delovnih mestih, primerljivih z zdravniškimi, in glede na to, da nas v letu 2018 skladno z dogovorom čakajo še pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, smo prepričani, da je potrebno odprte zadeve pričeti nemudoma reševati in doseči dogovor.

Zato zahtevamo:

  1. Da se nemudoma pristopi k pogajanjem o odpravi anomalij v celoti, tako glede anomalij na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, kot tudi na delovnih mestih, primerljivih z zdravniškimi, pri čemer mora odprava anomalij obsegati tudi delovna mesta v VII. tarifni skupini. Odprava anomalij mora upoštevati spremenjene uvrstitve delovnih mest od uveljavitve plačnega sistema, predvsem pa tudi dvig vrednotenja zdravniških delovnih mest. Pogajanja se morajo zaključiti najkasneje do 15.1.2018.
  2. Da se najkasneje v mesecu decembru v zakonodajni postopek vloži predlog spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo usklajen s sindikati javnega sektorja in bo vseboval spremembo 3.a člena, omogočal prenos določenega števila napredovanj na novo delovno mesto tudi v primeru prehoda na delovno mesto v višjem tarifnem razredu oziroma za javne uslužbence, ki so iz nekrivdnih razlogov premeščeni v drugo tarifno skupino na nižje vrednotena delovna mesta in pri tem izgubijo vsa že dosežena napredovanja in so hkrati postavljeni na nižje vrednotena delovna mesta. Predlog spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju mora tudi preprečevati primere, ko ima posameznik zaradi prehoda na delovno mesto v višjem tarifnem razredu nižji plačni razred od že doseženega.
  3. Da se predvidi konkretne mehanizme zagotavljanja dodatnega financiranja posameznih proračunskih uporabnikov glede na povečano maso za plače.
  4. Da se nemudoma pričnejo in v roku dveh mesecev zaključijo pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo.

Poudarjamo, da naša pogajalska skupina vključuje sindikate večih sindikalnih central in s tem veliko večino sindikatov v javnem sektorju. Znotraj pogajalske skupine smo dosegli visoko stopnjo enotnosti, zato od Vlade pričakujemo, da bo naše zahteve vzela resno. V primeru, da ne bo v najkrajšem času konstruktivno pristopila k pogajanjih o zgoraj navedenih zahtevah, bomo v prihodnjih tednih odločali o napovedi stavkovnih aktivnosti.

 

Jakob Počivavšek, Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 23.11.2017