Pripombe KSS PERGAM na predlog sprememb davčnih zakonov

Objavljamo pripombe Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM (KSS PERGAM) na predlog sprememb davčnih zakonov, ki so v javni obravnavi.

Predhodno smo že podali predlog, da se skladno s Pravili delovanja Ekonomsko socialnega sveta RS zakoni obravnavajo na seji ESS, vendar glede na pomen navedenih zakonov za naše člane podajamo pripombe tudi v okviru javne obravnave.

Hkrati se odzivamo tudi na zadnje predlagane spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Pričakujemo, da bo Vlada naša stališča preučila in jih upoštevala v največji možni meri.

 

  • Pripombe Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM (KSS PERGAM) na predlog sprememb Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni upravi v javni obravnavi:  22_davčni paket_stališča KSS PERGAM