Sklenjena nova Kolektivna pogodba za dejavnost veterinarstva

Podpis nove Kolektivne pogodbe za dejavnost veterinarstva, oktober 2022  (foto: arhiv KSS Pergam)

Sindikat veterinarjev Slovenije, ki deluje v okviru KSS PERGAM, je dne 24. 10. 2022 z Veterinarsko zbornico Slovenije prvič v zgodovini samostojne Slovenije sklenil Kolektivno pogodbo za dejavnost veterinarstva, ki za doktorje veterinarske medicine, zaposlene pri zasebnih delodajalcih v veterinarstvu določa minimalne standarde pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Kolektivna pogodba tako določa minimalni standard glede plačila za delo, osnovne plače in dodatkov, povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke iz delovnega razmerja. Stranki kolektivne pogodbe sta imenovali tudi komisijo za razlago nove kolektivne pogodbe, ki bo uveljavljena po šestih mesecih od podpisa in bo spremljala tudi njeno izvajanje, po enem letu od podpisa pa se bosta z istim namenom sestali tudi obe strani.

V KSS PERGAM močno pozdravljamo to kolektivno pogodbo, ki je ena redkih, na novo sklenjenih kolektivnih pogodb na tej ravni v Sloveniji in je plod večletnega dela in pogajanj, ki so pripeljala do njene sklenitve. Želimo si, da bo kolektivna pogodba izboljšala pogoje dela za naše člane, zaposlene pri zasebnih veterinarjih in pričakujemo, da bomo dogovorjenim vsebinam postopoma dodajali tudi druge vsebine in tako celovito zaokrožili položaj zaposlenih doktorjev veterinarske medicine v veterinarstvu.

Nataša Ajdič, predsednica Sindikata veterinarjev Slovenije – SVS,  in izr.prof.dr. Ožbalt Podpečan, vet.med., predsednik upravnega odbora Veterinarske zbornice Slovenije  (foto: arhiv KSS Pergam)