Obvestila KSS PERGAM – poplave in delovna razmerja

Obvestilo članstvu: OBVESTILO O INSTITUTIH, KI PRIDEJO V POŠTEV V PRIMERU NARAVNIH NESREČ

 

Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki KSS PERGAM!

Konec prejšnjega tedna so Slovenijo prizadele poplave, ki so povzročile in še povzročajo škodo neslutenih razsežnosti, tako na premoženju, infrastrukturi, cestnih povezavah, kot tudi na osnovni varnosti prebivalcev in prebivalk Slovenije. Izgubljena so bila tudi življenja.

V teh okoliščinah v prvi vrsti lahko izrečemo zahvalo pripadnikom in prostovoljcem civilne zaščite in gasilcev, ki so tudi našim članom in članicam nudili nujno pomoč, hkrati pa vemo, da je v njihove vrste prav tako vključenih precej PERGAM-ovih članov.

Poplave pa imajo seveda posledice tudi na področju delovnih razmerij in izvrševanja pravic in obveznosti iz dela. Naša Pravna služba je pripravila prvo informacijo, ki jo objavljamo, več jih bo sledilo še v prihodnjih dneh. V tej boste našli osnovna določila Zakona o delovnih razmerjih glede (ne)zmožnosti prihoda na delo, odsotnosti za urejanja posledic poplav na domovih delavk in delavcev, obveznosti opravljanja drugega dela v času odpravljanja posledic poplav, etc.

Obenem sporočamo, da se kolektivne pogodbe dejavnosti javnega in zasebnega sektorja precej razlikujejo med seboj, skupno pa jim je to, da nadgrajujejo zakon (plačane odsotnosti, solidarnostne pomoči, etc). Predvsem v zasebnem sektorju pa že sedaj opozarjamo sindikalne zaupnike, da preverite tudi svoje podjetniške/zavodske kolektivne pogodbe, ki so še dodaten nadstandard panožnih KP oziroma osnovni nadstandard nad zakonom, kjer panožne KP ni.

V vsem tem času smo seveda na voljo vam kot tudi članom in članicam KSS PERGAM za vsa dodatna pojasnila in (pravna) mnenja.

Srečno vsem!