Pismo podpore stavkajočim v Nafti Petrochem

KSS PERGAM izraža solidarnost stavkajočim v Nafti Petrochem in podpira njihove stavkovne zahteve in hkrati obsoja odnos SDH do podjetij v državni lasti

V KSS PERGAM izražamo solidarnost s stavkajočimi v družbi Nafta Petrochem in jih podpiramo v njihovih stavkovnih zahtevah po izplačilu zaostalih plač, plačilu prispevkov za socialno varnost, izplačilu regresa za letni dopust ter nadaljevanju proizvodnje v družbi. Hkrati obsojamo neprimeren odnos Slovenskega državnega holdinga do podjetij, v katerih ima lastniški delež država in s katerimi Slovenski državni holding upravlja. Pozivamo odgovorne v državi, da razmislijo o zamenjavi vodstva Slovenskega državnega holdinga.