Predlagane spremembe Zakona o javnih uslužbencih

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM je v okviru javne razprave o vladnem predlogu Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) podala pripombe na omenjeni predlog… Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM je v okviru javne razprave o vladnem predlogu Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) podala pripombe na omenjeni predlog.

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM smo predvsem izrazili ostro nasprotovanje oženju polja kolektivnega dogovarjanja v ZJU (urejanje dopusta z zakonom, ukinitev odbora socialnih partnerjev, …), zahtevali preučitev dorečenosti novih institutov, ki jih uvaja predlog ZJU (npr. prenehanje delovnega razmerja iz razloga sorodstvene povezanosti javnih uslužbencev v isti organizacijski enoti, ukinitev nazivov) ter izrazili nasprotovanje rešitvam, ki so pod ravnjo pravic, ki jih za vse zaposlene določa Zakon o delovnih razmerjih (npr. odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru nesposobnosti, ureditev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, itd.), izpostavili pa smo tudi nekatere druge dileme in pomisleke v zvezi s predlaganim zakonom.

Skladno z zagotovili Ministrstva za javno upravo pričakujemo opredelitev ministrstva do posredovanih pripomb KSS PERGAM, obravnavo novega predloga ZJU, pripravljenega na podlagi prejetih pripomb na seji Ekonomsko socialnega sveta ter usklajevanje predloga s sindikati javnega sektorja, ki zastopamo zaposlene, za katere ZJU velja in ureja njihov delovno pravni položaj. V KSS PERGAM v skladu s sklenjenim socialnim sporazumom pričakujemo, da predlog ZJU ne bo posredovan v vladno ali parlamentarno obravnavo, dokler o njegovi vsebini ne bo doseženo soglasje z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.