Sindikat zavaroval delovna mesta in pravice iz dela v PALOMI

V četrtek, dne 22. 10. 2015, sta v Palomi d.d. Sindikat Paloma PERGAM in delodajalec uspešno končala pogajanja za sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi. S tem sta zagotovila sprejemljive okvire, ki bodo zavezovale upravo in lastnike na področju zaščite pravic zaposlenih, kot so jih lansko leto dogovorili v Podjetniško kolektivni pogodbi. Dodatno so bile dogovorjene še nove varovalke za ohranitev delovnih mest v Sladkem vrhu.
Na sliki: predsednik uprave Palome d.d. mag. Tadej Gosak (v sredini) in direktor Palome PIS g. Damjan Rajh (levo) ter predsednica Sindikata Paloma PERGAM ga. Nives Hrovat (desno).

IZJAVA ZA JAVNOST

Družba Paloma, d.d. in sindikat Paloma Pergam sklenili Aneks k Podjetniški kolektivni pogodbi

(Sladki Vrh, 22. 10. 2015)

V družbi Paloma, d. d. so danes uspešno zaključili pogajanja in podpisali Aneks k Podjetniški kolektivni pogodbi med delodajalcem, družbo Paloma, d.d. in sindikatom Paloma Pergam. S tem so zagotovili sprejemljive okvire, ki bodo zavezovale lastnike na področju zaščite pravic zaposlenih, kot so jih lansko leto dogovorili v Podjetniško kolektivni pogodbi.

Aneks k Podjetniški kolektivni pogodbi daje zaposlenim Palome skozi dodatno zavezo delodajalca najvišji možni standard zaščite delovnih mest. Uprava družbe in sindikat sta dodatne zaveze delodajalca dogovorila na dveh področjih. Delodajalec najmanj dve leti ne bo enostransko odpovedal Podjetniške kolektivne pogodbe in z aneksom so v naslednjih dveh letih tudi v največji možni meri omejene možnosti zmanjševanja števila zaposlenih.

Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma, d.d. je ob tem povedal: »Postopek dokapitalizacije družbe je v zaključni fazi in načrtujemo, da ga bomo zaključili v tem letu. Naš cilj je, da pridobimo kapital za razvoj sedaj, saj smo si s stabilnim poslovanjem pridobili zaupanje na finančnih trgih, hkrati pa moramo nadaljevati s finančnim in poslovnim prestrukturiranjem družbe, da zagotovimo njen dolgoročni obstoj. Prav tako si želimo lastnika, ki bo v največji možni meri spoštoval zaščito pravic zaposlenih, kot smo jih lansko leto dogovorili v Podjetniški kolektivni pogodbi.«

Nives Hrovat, predsednica sindikata Paloma Pergam je izjavila: »V sindikatu smo predlagali sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi podjetja, saj smo s tem želeli doseči dogovor in jamstva, ki bi preprečile morebitne negativne posledice začrtanega postopka dokapitalizacije in nadaljnje prodaje. Prepričani smo, da smo s sklenitvijo Aneksa dosegli zelo veliko, saj smo s tem zavezali delodajalca oziroma lastnika k spoštovanju dogovorjenega predvsem pri zaščiti pridobljenih pravic zaposlenih, delovnih mest in tudi podjetja.«


SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI