Sklenjen ANEKS k Tarifni prilogi h KP časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

GZS – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev ter Medijska zbornica – Združenje založnikov časopisov in revij in KSS PERGAM ter Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije so včeraj s podpisom Aneksa h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti uspešno zaključili pogajanja o dvigu izhodiščnih plač v tej dejavnosti.

IZJAVA ZA JAVNOST

Ljubljana, 14. 12. 2016

Gospodarska zbornica Slovenije in KSS Pergam sklenila Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

 

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev ter Medijska zbornica, Združenje založnikov časopisov in revij in Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM ter Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije so včeraj s podpisom aneksa h Kolektivni pogodbi časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti uspešno zaključili pogajanja o dvigu izhodiščnih plač v tej dejavnosti.

Po več letih zamrznitve plač v dejavnosti, ki jo je v zadnjih letih izrazito prizadela tako gospodarska kriza kot tudi spremenjene bralne navade, dogovorjeni dvig izhodiščnih plač v dejavnosti za 1 % v sindikatu vidimo predvsem kot simbolno dejanje, ki kaže na okrevanje tudi v tem delu gospodarstva, predvsem pa ponovno oživlja socialni dialog in kolektivno dogovarjanje v korist zaposlenih v časopisno informativni, založniški in knjigotrški dejavnosti.

Podpisniki Aneksa so se ob dvigu izhodiščnih plač dogovorili tudi, da se v letu 2017 začnejo pogajanja o prenovi kolektivne pogodbe, pri kateri si sindikati želimo sodelovanja vseh deležnikov na delodajalski strani in za katero pričakujemo, da bo zagotovila boljše pogoje za delo za zaposlene v tej dejavnosti, predvsem glede plačila za delo, pa tudi glede drugih vsebin, ki bi zaposlenim zagotovile kakovostna in stabilna delovna mesta.

V koledarskem letu 2016, ki se počasi končuje, smo v KSS PERGAM končno zaznali pozitivne premike na področju kolektivnega dogovarjanja v zasebnem sektorju: poleg Aneksa k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti smo v mesecu juliju uspešno dogovorili tudi 3,5 % dvig najnižjih osnovnih plač v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti in zaposlenim zagotovili jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, že več kot leto dni potekajo zelo intenzivna pogajanja o novi kolektivni pogodbi v grafični dejavnosti, poleg tega pa pripravljamo tudi nov osnutek kolektivne pogodbe cestnega gospodarstva Slovenije, ki jo bomo še v mesecu decembru poslali delodajalski strani.

Naš osnovni cilj v vseh naših dejavnostih v zasebnem sektorju je postaviti pošteno ceno dela, ki bo odražala dvige v dodani vrednosti in vedno boljšemu poslovanju gospodarstva po koncu krize ter omogočala čim boljše pogoje za delo ter dostojno življenje delavk in delavcev ter njihovih družin.

 

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

 

Podpis Aneksa k Tarifni prilogi h Kol. pog. časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Podpis Aneksa k Tarifni prilogi h Kol. pog. časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti