Ustavno sodišče je zadržalo vladni odlok o pogoju PC za državno upravo

Objavljamo IZJAVO Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki smo jo včeraj naslovili Vladi RS in Ministru za javno upravo. Ustavno sodišče RS je skladno s pričakovanji pogajalske skupine danes tudi dejansko zadržalo izvajanje spornega odloka, ki predvideva, da zaposleni v državni upravi od 1. oktobra na delovnem mestu izpolnjujejo pogoj P oziroma C.

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

ODPRTO PISMO VLADI IN MINISTRU ZA JAVNO UPRAVO

Datum: 29. 9. 2021

Spoštovani!

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vsebinsko podpiramo vse ukrepe, ki so namenjeni zaščiti in varovanju zdravja, tudi preprečevanju okužb s COVID 19, številni sindikati in njihovi predstavniki se o nujnosti odgovornega ravnanja dnevno pogovarjajo s svojimi člani, prav tako so sodelovali v kampanji za promocijo cepljenja.

Ne glede na navedeno pa smo prepričani, da je sprememba pogoja PCT v PC za državno upravo z vladnim odlokom sprejeta nepremišljeno, način uveljavljanja tega pogoja pa je nejasen in nelogičen. Prepričani smo, da je bila uvedba pogoja PC zgolj za državno upravo arbitraren in nesorazmeren ukrep, ki postavlja javne uslužbence v neenak položaj in povsem po nepotrebnem vnaša veliko nemira in nezadovoljstva med velik del, ne le zaposlenih v državni upravi, temveč tudi širše. Hkrati spravlja v stisko tako delavce, kot tudi delodajalce oziroma njihove predstojnike. Tudi zato, ker o uvedenih ukrepih ni bilo izvedeno nobeno posvetovanje s sindikati oziroma pridobljeno njihovo mnenje.

Opozarjamo na dejstvo, da imajo nekatere določbe vladnega odloka skrajno šibke pravne podlage, zaradi česar so delavci in delodajalci izpostavljeni izjemnim pravnim tveganjem, ki so povezana z izvajanjem omenjenega odloka. Povsem nerazumljivo je, da vlada v enem letu in pol ni uspela zagotoviti ustreznih pravnih podlag za sprejemanje ukrepov za omejevanje epidemije, ki bi hkrati upoštevale načelo delitve oblasti in omejevale arbitrarne odločitve. V primeru ukrepov, ki posredno ali neposredno posegajo v pravice državljanov, delavcev in pri aktivnostih, povezanih z varovanjem zdravja državljanov, bi morala vlada prva ravnati še posebej odgovorno, in jih brezpogojno uveljavljati na zakonit način, v prvi vrsti z zagotovitvijo ustreznih pravnih podlag za svoje odločitve oziroma ukrepe. Nizanje ukrepov, ki nimajo ustrezne pravne podlage, je nesprejemljivo in hkrati tudi nerazumljivo, saj preusmerja pozornost iz vsebine, ki je še kako pomembna, na formo, ki je po našem mnenju nezakonita.

Dejstvo sicer je, da odlok velja do njegove morebitne razveljavitve ali odprave s strani Ustavnega sodišča, zato upamo in pričakujemo, da bo Ustavno sodišče izvajanje spornega odloka zadržalo še pred 1.10.2021. V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja namreč opozarjamo, da bi morebitno izvajanje odloka v smeri trajnih sprememb v delovno pravnem položaju delavcev, povzročilo nepopravljivo škodo. Glede na navedeno tudi pozivamo vlado, da v kolikor je njen iskren namen zaščititi državljane, naj sporne odloke nemudoma umakne in ukrepe za varovanje in zaščito državljanov uveljavi na zakonit in ustaven način ob doslednem spoštovanju delitve oblasti.

S spoštovanjem,

Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja