Končane predstavitve Programa KSS PERGAM

Zaključene predstavitve Programa KSS PERGAM Predsedniku Republike ter političnim strankam in listam

 

 

Vodstvo Pergama na uradnem sprejemu pri predsedniku RS dr. Danilu Türku

 

 

KSS PERGAM je na svoji Skupščini sprejela program dela za naslednje mandatno obdobje, ki obsega opredelitve do ključnih socialno-ekonomskih in nekaterih drugih vprašanj, ki bolj ali manj neposredno zadevajo tiste, ki delajo, ki so delali ali ki bodo delali ter so pomembna za razvoj naše družbe.

Po odločitvi Predsedstva KSS PERGAM je ožje vodstvo KSS PERGAM program predstavilo Predsedniku Republike na uradnem sprejemu ter političnim strankam in listam. Med slednjimi smo tako program predstavili tako parlamentarnim strankam, kakor tudi nekaterim drugim vidnejšim strankam in listam, ki kandidirajo na nedeljskih državnozborskih volitvah, in sicer Državljanski listi Gregorja Viranta, stranki Socialnih demokratov, Zares, Desus, Listi Zorana Jankovića – Pozitivni Sloveniji, Liberalni demokraciji Slovenije, Novi Sloveniji, Slovenski demokratski stranki, Stranki Trajnostnega razvoja ter Stranki mladih Slovenije – zeleni Evrope. Termina za srečanje do danes nismo uspeli uskladiti le s Slovensko ljudsko stranko in pa s Slovensko nacionalno stranko.

Pri vseh strankah je bil Program KSS PERGAM sprejet zelo pozitivno in izražena je bila velika podpora stališčem v programu. Posebej smo predstavili tudi svoje izkušnje s socialnim dialogom v preteklosti in opozorili na težave, s katerimi smo se v tem dialogu srečevali in bi se jim bilo v prihodnje potrebno obvezno izogniti, o čemer smo si bili s sogovorniki prav tako enotni.

V tem obdobju je bil Program KSS PERGAM predstavljen tudi Obrtni zbornici Slovenije, dogovorjeno pa je tudi srečanje z ostalimi združenji delodajalcev (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije). Ker združenja delodajalcev predstavljajo naše temeljne partnerje v socialnem dialogu in zlasti pri kolektivnem dogovarjanju, bo predstavitev programa tudi priložnost za izmenjavo nekaterih izhodišč za pogovore o novem socialnem sporazumu in aktualnih razmerah v gospodarstvu.

Takoj po zaključenih dogovorih se bomo lotili dokončanja akcijskega načrta kot bolj kratkoročnega dokumenta, s katerim opredeljujemo konkretnejše cilje in načine za doseganje teh ciljev.

KSS PERGAM tako nadaljuje proaktivno delovanje v zasledovanju iskanja konstruktivnih in strokovnih rešitev v korist svojih članov, pri tem pa svoje delovanje utemeljuje na socialnem dialogu in partnerstvu. S tem ne le potrjujemo apolitičnost našega delovanja, temveč tudi enakopravno obravnavo vseh partnerjev, s katerimi se pri svojem delovanju srečujemo, tako nosilcev politične oblasti, kot tudi predstavnikov delodajalskih organizacij in drugih civilnih gibanj.